Foto: Suzana Dobrić ŽajaFoto: Suzana Dobrić ŽajaGrađani i građanke Zadra već neko vrijemo svjedoče devastaciji i zloupotrebi još jedne javne zelene površine. Ovaj put radi se ni više ni manje nego o Perivoju kraljice Jelene Madijevke, najljepšem zadarskom perivoju i najstarijem javnom perivoju u Hrvatskoj koji polako propada kao još jedna žrtva privatnog interesa. Od 2011. godine traje njegovo polagano, gotovo neprimjetno, ali kontinuirano uništavanje.

Građani i građanke Zadra već neko vrijemo svjedoče devastaciji i zloupotrebi još jedne javne zelene površine. Ovaj put radi se ni više ni manje nego o Perivoju kraljice Jelene Madijevke, najljepšem zadarskom perivoju i najstarijem javnom perivoju u Hrvatskoj koji polako propada kao još jedna žrtva privatnog interesa. Od 2011. godine traje njegovo polagano, gotovo neprimjetno, ali kontinuirano uništavanje.

Perivoj kraljice Jelene otvoren je na najvećem bastionu zadarske utvrde prije gotovo dva stoljeća, davne 1829. godine, u vrijeme kada je Zadar Upravo je nevjerojatna činjenica da Perivoj kraljice Jelene nema apsolutno nikakav režim zaštite, iako je njegovo značenje u smislu kulturne i prirodne baštine odavno prepoznato i već dugo vremena postoji svijest o potrebi da se on što bolje zaštiti i sačuvajoš bio grad tvrđava. Podigao ga je barun Franz Ludwig von Welden, tadašnji vojni upravitelj grada, te ga nazvao Gradski perivoj i predao na korištenje građanima Zadra. Perivoj, iz kojeg se pružao veličanstven pogled na more i okolicu, nastao je u doba romantizma i odražavao sva obilježja svog vremena. Osmišljen na osnovama engleskog pejzažnog perivoja, sadržavao je mnoge tipične mediteranske biljne vrste, mali botanički vrt, kamenjarski vrt, a uz to je imao i mnoštvo građevina: grčki hram, eksedru, obelisk, ledanu, umjetnu špilju, na vrhu središnjeg brežuljka čak i kinesku pagodu, a građani Zadra mogli su se osvježiti u kavani podignutoj u maurskom stilu. Dugo vremena park je bio jedno od središta društvenog života grada.

Tijekom Drugog svjetskog rata, kada je Zadar trpio saveznička bombardiranja, i sam je perivoj bio prilično uništen, a neke građevine koje su se u njemu nalazile, primjerice maurska kavana, bile su porušene. Međutim, nakon rata park je obnovljen, a kontinuirano se uređivao i obnavljao u čitavom postratnom razdoblju. U jednom njegovom dijelu uređeno je dječje igralište i tada je dobio ime Dječji park, a kasnije je preimenovan u Perivoj kraljice Jelene Madijevke, u čast jedne od najslavnijih žena starohrvatske povijesti.

Upravo je nevjerojatna činjenica da Perivoj kraljice Jelene nema apsolutno nikakav režim zaštite, iako je njegovo značenje u smislu kulturne i prirodne baštine odavno prepoznato i već dugo vremena postoji svijest o potrebi da se on što bolje zaštiti i sačuva. U Prostornom planu Grada Zadra (PPGZ) ovaj se perivoj navodi kao prva među značajnim gradskim zelenim površinama, te se predlaže "njegova zaštita prema odredbama Zakona o zaštiti prirode u kategoriji spomenika parkovne arhitekture."

Zakon o zaštiti prirode predviđa devet kategorija zaštićenih područja, od kojih je deveta spomenik parkovne arhitekture. Procedura zaštite, koju pokreće jedinica lokalne samouprave, započinje izradom stručne podloge za zaštitu područja. Za Perivoj kraljice Jelene procedura je pokrenuta još 2004. godine, a Državni zavod za zaštitu prirode 2005. godine izradio je stručnu podlogu za zaštitu perivoja kao spomenika parkovne Parterna površina nemilosrdno se nasipa šljunkom, popločavaju se nove staze, i kao vrhunac, na nekim, ne baš malim dijelovima parka, položena je plastična travaarhitekture. Nakon toga, jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zadar, morao je izraditi posebnu geodetsku podlogu, te je uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva mogao proglasiti spomenik parkovne arhitekture.

Ne djeluje kao osobito komplicirana procedura, a prvi i najsloženiji korak, izrada stručne podloge, odavno je napravljen. Moramo se zapitati gdje je onda zapelo. Zašto ovaj toliko važan prostor nema zaštitu, pa barem i onu privremenu? Je li moguće da ova procedura traje tako dugo ili se ipak radi o tome da je netko namjerno usporava i odgađa? Odgovori na ova pitanja mogu se iščitati iz kronologije događaja vezanih uz perivoj koji su započeli krajem 2010. godine. Tada je Gradsko vijeće Grada Zadra na sjednici održanoj 16. prosinca 2010. godine donijelo Odluku o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Zadra kod kojih postoji mogućnost prekoračenja dopuštene razine buke gdje je, uz još deset drugih lokacija, naveden i Perivoj kraljice Jelene.

Nekako u to vrijeme perivoj je predan na upravljanje gradskom komunalnom poduzeću Nasadi koje se bavi održavanjem zelenih površina uZašto ovaj toliko važan prostor nema zaštitu, pa barem i onu privremenu? gradu, a već u ljeto 2011. Nasadi raspisuju javni natječaj za najam nekadašnje Ledane, zatvoreni prostor površine 67 metara kvadratnih, za kojeg je određena početna cijena od svega četiri eura po kvadratu mjesečno. Na natječaj je stigla jedna jedina ponuda, ona od tvrtke Riva Liburna, s ponudom od pet eura po metru kvadratnom, odnosno 335 eura mjesečno. Odmah je potpisan ugovor o petogodišnjem najmu prostora, tvrtka Riva Liburna započela je s rekonstrukcijom i uređenjem kafića, a Grad je financirao uređenje pristupnih staza. Osim ovog, naknadno je potpisan i ugovor o zakupu javne zelene površine ispred objekta koja će služiti kao vanjska terasa i tako je 2012. godine otvoren lounge bar Ledana.

Ono što se događalo nakon toga, ne može se nazvati drugačije nego polagano osvajanje prostora perivoja. Ispočetka je tu bilo tek nekoliko stolova i stolica, ali svake se sezone vanjski prostor "obogaćivao" novim sadržajima, pa su se tu našle nadstrešnice, bazeni s vodoskocima, terase, vanjski šank. Prošlog ljeta podignuta je i montažna građevina (isprva "samo" nadstrešnica, ali čim su došli hladniji dani prostor je zatvoren staklenim stijenama) čija se površina ugrubo može procijeniti na stotinjak kvadrata. Parterna površina nemilosrdno se nasipa šljunkom, popločavaju se nove staze, i kao vrhunac, na nekim, ne baš malim dijelovima parka, položena je plastična trava! Ugostiteljski objekt također je vremenom prošao kroz transformaciju i od kafića s terasom postao noćni bar s raznim sadržajima, pa je ljetos tamo bio Severinin koncert, a organiziraju se i programi zanimljivih imena kao što su Gladiator and Southern Comfort Party, Pirate Party ili Neon Party.

Trenutačno stanje u perivoju sporno je iz nekoliko razloga. Jedan od njih je financijski. Cijena po kojoj je privatni investitor dobio na korištenje javni gradski prostor je smiješno niska. Osim zatvorenog prostora, Ledana prema ugovorima zakupljuje i 75 metara kvadratnih vanjskog prostora Gradski vijećnik Mladen Malta prošetao je perivojem i brojeći korake procijenio da Ledana koristi čak 500 kvadrata više od onog što je ugovoreno, te da je samo po toj stavci gradski proračun u četiri mjeseca oštećen za 170 tisuća kunastalno te još 120 metara kvadratnih u sezoni, što je ukupno 195 kvadrata, ali je već na prvi pogled očigledno da je vanjska površina koju Ledana koristi znatno veća. Gradski vijećnik Mladen Malta prošetao je perivojem i brojeći korake procijenio da Ledana koristi čak 500 kvadrata više od onog što je ugovoreno, te da je samo po toj stavci gradski proračun u četiri mjeseca oštećen za 170 tisuća kuna.

Novi sadržaji u perivoju vizualno su u potpunom neskladu s njegovim ostatkom tako  prilikom uređenja kafića nije uložen niti najmanji napor da se on koliko toliko uklopi, već naprotiv, agresivno se nameće ostatku perivoja. Osim toga, upitno je li sve ono što se sada nalazi u perivoju zakonito, odnosno je li u skladu s Prostornim planom. Prema PPGZ za sve površine koje imaju status perivoja (ukupno njih pet na području Zadra) propisano je kontinuirano održavanje i zabranjena je njihova prenamjena u gradive površine.

PPGZ kaže: "Moguće intervencije na ovim prostorima su obogaćivanje novim vrstama, izgradnja i uređenje ili obnove fontana, skulptura, pješačkih staza, urbane opreme i sl." Sadržaji koji se sada nalaze u parku izlaze iz okvira onoga što je dozvoljeno Prostornim planom, a to se posebno odnosi na montažni paviljon. Također, bilo bi zanimljivo vidjeti postoje li bilo kakvi projekti prema kojima je izvedeno uređenje, je li pri projektiranju konzultirana struka te postoje li mišljenja ili odobrenja stručnih tijela i službi, primjerice zadarskih konzervatora, kako na projekt tako i na sve ono što je izvedeno.

Prostor koji je u korištenju ugostiteljskog objekta u ovom trenutku je toliki i u takvom režimu da su narušene temeljne vrijednosti perivoja kao javne zelene površine. Parkovi, zelena srca gradova, mjesta su od posebnog ekološkog značenja jer smanjuju zagađenost zraka, snižavaju temperaturu zraka u gradovima i dom su raznolikim biljnim i životinjskim vrstama. Glasna glazba koja i danju i noću trešti u Ledani ne smeta samo okolnim stanarima, nego i pticama.Za potrebe ugostiteljskog objekta bez ikakve kontrole popločana je desetina perivoja što prirodnim, što umjetnim materijalima, a sve skupa osvijetljeno je blještavim šarenim svjetlima iako je upravo Perivoj kraljice Jelene 2016. godine u sklopu EU projekta CB GREEN dobio novu ekološku rasvjetu za koju su suglasnost dali i zadarski konzervatori

Za potrebe ugostiteljskog objekta bez ikakve kontrole popločana je desetina perivoja što prirodnim, što umjetnim materijalima, a sve skupa osvijetljeno je blještavim šarenim svjetlima iako je upravo Perivoj kraljice Jelene 2016. godine u sklopu EU projekta CB GREEN dobio novu ekološku rasvjetu za koju su suglasnost dali i zadarski konzervatori. Po cijelom perivoju razvučeni su elektrokablovi i razvodne kutije bez ikakve zaštite, a lampe i reflektori žicom vezani za drveće. Raslinje u parku je zapušteno, neke staze zarasle, stepenice rasklimane.

Argument koji se često poteže da je prije dolaska Ledane perivoj bio mjesto gdje su se noću opijali maloljetnici i koje nije bilo moguće držati pod kontrolom također ne stoji, jer su ove godine mediji u više navrata izvještavali o tučnjavama i neredima koji su se u kasnim noćnim satima događali u parku, a čiji su protagonisti bili upravo gosti Ledane.

Iz svega navedenog jasno je da je stanje u Perivoju kraljice Jelene više nego alarmantno i da prostor perivoja sve više i više postaje tek dvorište ugostiteljskog objekta. Prije nego što se uopće krene u traženje uzroka i krivaca koji su doveli do ove situacije, pod hitno je potrebno zaustaviti devastaciju prije nego što ona postane nepovratna i zaštititi ono što je interes svih građana grada Zadra. Zadarski gradonačelnik Branko Dukić rekao je kako će se upravljanje Perivojem, ako ima nepravilnosti, vratiti Gradu. Pozivamo ga da to i učini te da napravi i korak dalje i nastavi ono što je davno započeto – upis Perivoja kraljice Jelene kao spomenika parkovne arhitekture u registar zaštićenih područja kako bi se on trajno sačuvao na dobrobit svih stanovnika Zadra.

<
Vezane vijesti