H-ALTER - Novine H-rvacke ALTER-native

Nakladnik: Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, Zagreb

Za nakladnika: Dijana Pribačić Jurić

E-mail redakcije: redakcija@h-alter.org

Telefon/Fax: 01/ 492 15 46

Mobitel: 091 / 917 05 23

 

Urednik: Toni Gabrić

Vijesti: Marina Kelava, Toni Gabrić

 

Dizajn portala: BozooArt

Izrada programa: Origami d.o.o

 
Preuzimanje sadržaja: Sadržaji koji su objavljeni na H-Alteru nisu licencirani. Molimo sve medije da prilikom preuzimanja originalnog sadržaja s H-Altera navedu izvor i ime autorice/autora.
 ISSN 1847-3784; Ključni naslov: H-Alter; Skraćeni ključni naslov: H-Alter

H-Alter izlazi svakodnevno od 20. listopada 2005. godine.