h_alter_podrzi.png

Poštovani čitatelji i čitateljice!

Nakon teške financijske situacije u kojoj se većina neproftinih medija našla u jesen 2016. godine, zbog ukidanja natječaja za bespovratna sredstva Ministarstva kulture, H-Alter je, kao i mnogi drugi mediji, stajao na klimavim nogama.

To je bilo 2016. godine, ali obezvrjeđivanje rada neprofitnih medija i krivo informiranje o njihovom financiranju kontinuirano traje, jedna je od konstanti u našem društvu. Neproftini mediji primorani su danas na projektno preživljavanje, a projektna logika – osim što sputava tematski i administrativno - ne ostavlja novinarstvu toliko važan prostor za istraživanje i vrijeme. Nesigurna budućnost ide u paketu s kratkotrajnim financiranjem, a to onemogućava profesionalno opstajanje i razvijanje medija. Stoga je H-Alteru kontinuirano potrebna podrška čitatelja i čitateljica.

Želimo napomenuti jedno - kada postavljamo pitanje o potrebi postojanja i financiranja neprofitnih medija, trebamo se prvo zapitati u kakvom društvu želimo živjeti. U što želimo ulagati, što smatramo vrijednim? Nepismenost budućnosti možda neće biti nepismenost u klasičnom smislu, već nemogućnost kritičkog razmišljanja.

Pred nama su kontinurano izazovi za koje vjerujemo da ih možemo nadići kao i prije - uz podršku čitatelja i čitateljica, suradnika i suradnica, ali i struke.  Svima nama trenutno treba podrška "izvana", ali i međusobna solidarnost i uvažavanje na (neprofitnoj) medijskoj sceni, i u društvu općenito.

H-Alter redovno izlazi od 2005. godine i sve ove godine uspona i padova guraju nas dalje, svjedočanstvo su volje za opstankom, za drugačijim bivanjem. Pozivamo sve da nam se pridruže u borbi - da zajedno održimo i širimo prostor slobodnog novinarstva, prostor  za alternativno promišljanje života i svijeta, prostor za progresivna djelovanja. Solidarno za slobodno novinarstvo!

Pomozite svojim prilogom, makar i najmanjim, da H-Alter nastavi rasti i razvijati se, na vaše i naše zadovoljstvo.

Svaki vaš prilog bit će nam dragocjen. 

Pomozite nam u našem radu, i javite svojim prijateljima da učine isto.

Unaprijed hvala!

Redakcija H-Altera

Možete donirati uplatom na žiro račun HR9423400091110191182, kod PBZ, na adresu Udruge za nezavisnu medijsku kulturu, Šubićeva 20/3, 10 000 Zagreb.

Ako nas želite podržati i donirati putem internetskog bankarstva možete skenirati bar kod s uplatnice niže i samo upisati iznos koji želite donirati.

Donaciju možete uplatiti i putem servisa PayPal na link-u ispod teksta. 

Ako imate pitanja, kontaktirajte nas putem e-maila: urednik.halter@gmail.com  ili redakcija@h-alter.org

Obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših donatora. Prikupljamo nužne, osnovne podatke o korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja. Kupcima dajemo mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

------------------------------------------------------------

Dear readers,

After the hard financial hits all Croatian non-profit media experienced in the fall of 2016., because of the cut of the funds by the Ministry of culture, H-Alter found itself in a particularly hard situation.

That was in 2016., but devaluating the work of non-profit media and spreading misleading information about their financing continues all the time, it remains one of the constants in our society. The non-profit media is now forced into „project- based survival“, and project logic - apart from the fact that it limits us thematically and administratively - does not leave journalism with important space for research and time. An unsafe future goes hand in hand with short-term funding, which prevents professional maintanance and development of the media. Therefore, H-Alter still needs the support of readers, and it will probably always need it.

We want to emphasize one thing - when we talk about the existence and financing of non-profit media, we should first ask ourselves in what kind of society we want to live in. What do we want to invest in, what do we find valuable? The illiteracy of the future may not be illiteracy in the classical sense, but the inability to think critically.

There are many challenges ahead of us and we want to overcome them the way we did before - with the support of readers, journalist, contributing writers and associates, as well as professional journalist organisations. All of us need support from "outside", but also mutual solidarity and respect on the (non-profit) media scene and in our society in general.

H-Alter has been published regularly since 2005 and all these years of ups and downs are pushing us further, being the testimony of our will for survival, for a different existence. We are inviting everyone to join us in this struggle - to keep and spread the space of free journalism, a space for alternative thinking about life and living, a space for progressive action. Solidarity for free journalism!

Help us to continue writing and growing. And tell your friends to do the same.

Our gratitude goes beyond words.

H-Alter team

You can donate to our account: HR9423400091110191182, SWIFT: PBZGHR2X, at PBZ bank. Address: Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, Šenoina 21/1, 10 000 Zagreb, Croatia

You can also donate trough PayPal on the link below this text.

If you have any questions/comments do not hesitate to contact us: urednik.halter@gmail.com or redakcija@h-alter.org

We are obliged to keep the privacy of all our donors. We collect only necessary, basic customer information and inform customers of how they are used. We give customers the choice of using their data, including the ability to decide whether or not to remove their name from the lists used for marketing campaigns. All customer information is strictly kept and only accessible to employees who need to process the donations. All our employees and business partners are responsible for respecting the privacy principles.

 

Ako nas želite podržati i donirati putem internetskog bankarstva možete skenirati bar kod s uplatnice i samo upisati iznos koji želite donirati!

barkod.png
nalog_h_alter.jpg