Udruga za nezavisnu medijsku kulturu pokrenula je optužni prijedlog zbog netransparentne dodjele sredstava za Javne potrebe u kulturi.

Udruga za nezavisnu medijsku kulturu (UNMK) zatražila je danas od Agencije za zaštitu osobnog podataka (AZOP), kao ovlaštenog tužitelja, pokretanje prekršajnog postupka protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport (GUK) Ivice Lovrića, kao i protiv Grada Zagreba i GUK-a kao tijela javne vlasti. Razlog je - onemogućavanje pristupa informacijama koje se odnose na postupak odlučivanja o dodjeli sredstava na natječaju za javne potrebe u kulturi za 2012. godinu, odnosno sustavno kršenje Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI).

Postupak dodjele sredstava na natječajima za javne potrebe u kulturi Grada Zagreba je netransparentan, na način da je javnosti nedostupna informacija o tome tko, na osnovu kojega propisa i na osnovu kakvih evaluacija odlučuje o iznosima konkretnih potpora, ističe UNMK. 

U vezi toga, ustanovljeno je da, primjerice, Kulturno vijeće za časopise, koje bi trebalo biti zaduženo za izradu stručne podloge, ustvari samo predlaže projekte i programe koji su po mišljenju njegovih članova "vrlo kvalitetni", "manje prioritetni" ili pak "nisu prihvaćeni", označavajući ih slovima A, B ili C, bez ikakve pismene evaluacije, odnosno obrazloženja takvih ocjena.

Nadalje, ustanovljeno je da u pojedinim slučajevima časopisi ocijenjeni od Kulturnog vijeća ocjenom B dobivaju veći iznos potpore od nekih časopisa ocijenih kao "vrlo kvalitetni", premda nigdje nije vidljivo tko je i na osnovu kakve evaluacije preinačio "mišljenje" Kulturnog vijeća.

Ustanovljeno je i da izvještaji o dodjeli sredstava za javne potrebe u kulturi iz godine u godinu ne korespondiraju s realnim stanjem, na način da se "kopi-pejstaju", tako da se dešava da "posebno pohvaljeni" bivaju i časopisi koji su se u međuvremenu - ugasili. Intrigantne su izjave pojedinih članova Kulturnog vijeća (Grozdana Cvitan, Dalibor Šimpraga) iz kojih proizlazi da "netko" preinačuje ocjene Kulturnog vijeća, iz čega proizlazi da isti taj "netko" falsificira i zapisnike sjednica toga Vijeća.

Kako bi rasvijetlila postupak dodjele sredstava za Javne potrebe u kulturi, UNMK je prije gotovo godinu dana, 20. ožujka 2012. godine, pozivajući se na ZPPI, zatražila od GUK-a podatke:

1)  Zapisnike sa svih sjednica Kulturnog vijeća za knjižničnu djelatnost i časopise na kojima se odlučivalo o javnim potrebama u kulturi za 2012. godinu (časopisi, novine, elektroničke publikacije);

2)  Podatak o tijelu koje je odlučivalo o iznosu potpora (naziv tijela, imena članova tijela, propis na osnovu kojega je radilo);

3)  Zapisnike sa sjednica tijela koje je odlučivalo o iznosu potpora;

4)  Evaluaciju svih pristiglih prijava na natječaj (časopisi, novine elektroničke publikacije) na osnovu kojih su donesene odluke o financiranju i odluke o visinama potpora.

U prepisci koja je trajala preko 10 mjeseci, Grad Zagreb i njegov Ured za kulturu sustavno su kršili zakonske rokove za rješavanje zahtjeva, "greškom" su slali dopise na pogrešnu adresu, dostavljali su dokumentaciju koja ne sadrži tražene informacije itd.

Izmijenjena su 23 službena dopisa, a u prepisci su sudjelovali UNMK, pročelnik za kulturu Ivica Lovrić, gradski službenik za informacije Branko Brčić te AZOP, a od četiri tražene informacije UNMK je dobio samo informaciju pod 1, dok one pod 2, 3 i 4 nije. Posljednji dopis UNMK je primila 21. siječnja, kada je službenik za informiranje u Gradu Zagrebu obavijestio udrugu da je zamolio GUK da nam dostavi tražene podatke, jer da je i sam utvrdio kako ih dokumenti na koje nas je GUK uputio "ne sadrže".

Pokretanje tužbe protiv Grada Zagreba, Milana Bandića i Ivice Lovrića posljednji je u nizu nastojanja UNMK-a da se natječaji za kulturne i medijske djelatnosti učine transparentnima.

Pravnu osnova za tužbu čine Prekršajni zakon, koji predviđa da je tijelo državne uprave koje je ovlašteno neposredno provoditi ili nadzirati provođenje propisa kojim je predviđen prekršaj ovlašteno za prekršaj iz tog propisa podnijeti optužni prijedlog, te ZPPI, prema kojem je AZOP nadležan za nadzor provođenja ZPPI-ja.

Istovjetan optužni prijedlog UNMK je u svibnju 2012. godine pokrenula protiv Agencije za elektroničke medije i njezina ravnatelja Zdenka Ljevaka, zbog onemogućavanja pristupa informacijama koje se odnose na dodjelu koncesija za nacionalne TV programe.  Na osnovu našega prijedloga, AZOP je u studenom 2012. pokrenuo prekršajni postupak protiv AEM-a i Zdenka Ljevaka.

<
Vezane vijesti