I. Milas Klarić, Foto: HRTI. Milas Klarić, Foto: HRTKoordinacija udruga za djecu, koja okuplja dvadeset udruga, uputila je otvoreno pismo zastupnicima i zastupnicama Sabor u kojem ih poziva na ponovnu argumentiranu raspravu o Izvješću o radu Pravobraniteljice za djecu za 2015. godinu. Njihovo pismo prenosimo u cijelosti.

Poštovani g. Reiner, poštovani zastupnici i zastupnice Hrvatskoga Sabora,

Koordinacija udruga za djecu, mreža od 20 nevladinih organizacija koje se bave promocijom i zaštitom prava i potreba djece, obraća Vam se zbog odluke Hrvatskog Sabora od 10. lipnja 2016. da ne prihvati Izvješće Pravobraniteljice za djecu za 2015., s kojom se Koordinacija udruga za djecu duboko ne slaže.

Način na koji su zastupnici Hrvatskoga Sabora odbacili izvješće Pravobraniteljice dovodi u pitanje važnost i nezavisnost uloge institucije Pravobraniteljice za djecu kao mehanizma koji podržava razvoj demokratskog društva i posebno štiti prava djetetaPrema Zakonu o pravobranitelju za djecu (NN 96/03), čl. 6, jasno je propisan djelokrug i način rada pravobranitelja. Budući da je iz izvješća vidljivo da je pravobraniteljica ispunjavala sve obveze predviđene tim člankom te da samo izvješće iscrpnošću i kvalitetom predstavlja pozitivan pomak u odnosu na izvješća od prethodnih godina, razlog neprihvaćanja Izvješća o radu ostaje nejasan. Koordinacija udruga za djecu izražava svoje nezadovoljstvo i zabrinutost zbog izostanka jasnih kriterija neprihvaćanja izvješća Pravobraniteljice za djecu za 2015. godinu. Jasni kriteriji u ovakvim slučajevima nužni su i moraju se oslanjati na zakonom propisan djelokrug rada Pravobraniteljice jer se time pridonosi transparentnosti i nearbitrarnosti djelovanja Sabora, što je iznimno važno za razvoj demokracije i dobro upravljanje.  

Također, saborski Odbor za obitelj, mlade i sport predložio je da se izvješće prihvati – stoga ostaje nejasno zašto je Sabor odlučio suprotno preporukama Odbora. Način na koji su zastupnici Hrvatskoga Sabora odbacili izvješće Pravobraniteljice dovodi u pitanje važnost i nezavisnost uloge institucije Pravobraniteljice za djecu kao mehanizma koji podržava razvoj demokratskog društva i posebno štiti prava djeteta. 

Činjenica je da izvješće od 230 stranica i 11 poglavlja pokazuje kako je tijekom 2015. Ured pravobraniteljice uputio 70 preporuka, upozorenja, prijedloga i stajališta s ciljem unapređivanja zaštite prava veće grupe djece u RH prema osobama, Pozivamo Sabor na ponovnu argumentiranu raspravu o Izvješću o radu Pravobraniteljice za djecu za 2015institucijama i tijelima javne vlasti; kako je razmatrano 2144 slučajeva pojedinačne povrede prava djece; kako je Ured postupao u 1092 opće inicijative za zaštitu prava djece i drugim aktivnostima, te kako su u svakom od poglavlja dane preporuke za postizanje više razine zaštite dječjih prava i interesa. Temeljem ove činjenice, analize izvješća i temeljem svoje ekspertize, Koordinacija udruga za djecu smatra kako je sadržaj izvješća relevantan, odnosno kako je Ured Pravobraniteljice postupao u skladu sa svojim mandatom, te kako nema dostatnih argumenata za odbacivanje izvješća. 

Također, iskustvo naših članica pokazalo je kako je Ured pravobraniteljice u svojoj komunikaciji s predstavnicima zainteresirane javnosti i udruga koje se bave zaštitom prava djece pokazao visoku razinu učinkovitosti, pristupačnosti i otvorenosti te spremnosti da podrži inovativne i drugačije poglede i inicijative s ciljem dobrobiti djece. Zbog svega navedenoga, pozivamo Sabor na ponovnu argumentiranu raspravu o Izvješću o radu Pravobraniteljice za djecu za 2015. 

<
Vezane vijesti