Pretraži tekstove ovog autora

Rođen je u Zagrebu 1946. godine, gdje je završio osnovnu i srednju Tehničku školu (elektronika).

Neko vrijeme 1968. radi kao fizički radnik u DIP-u Delnice, a zatim je od 1968. - 1973. bio zaposlen u Radio-industriji Zagreb.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1973. filozofiju i sociologiju, a na istom je fakultetu i doktorirao u polju filozofije 1989.

Od 1974. radio je kao srednjoškolski nastavnik, a od 1988. i kao honorarni suradnik na Filozofskom fakultetu - Pedagogijske znanosti, gdje je 1992. zaposlen kao docent pri katedri za filozofiju odgoja. Na istom je fakultetu neko vrijeme bio prodekan za nastavu. Sada je redoviti profesor filozofije odgoja na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu i vanjski suradnik Sveučilišta „Jurja Dobrile" u Puli.

Kao potpredsjednik Hrvatskog filozofskog društva u razdoblju od 1989.-1991. pokrenuo je još uvijek jedini hrvatski časopis za filozofiju odgoja Metodički ogledi (1990.) čiji je bio prvi i sadašnji glavni i odgovorni urednik, te inicirao prvi alternativni nastavni program u nas (za nastavu filozofije u srednjim školama). U razdoblju 2001.-2003. bio je predsjednik Hrvatskog filozofskog društva.

Dugogodišnji je član uredništava časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis Philosophica, a sve do njegova gašenja bio je desetak godina i član uredništva znanstvenog časopisa Žena.

Sudjelovao je u više znanstvenih i organizirao jedan stručni projekt. Održao je više desetaka pozvanih plenarnih i sekcijskih predavanja na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima, te desetak puta bio predsjednik ili član organizacijskih ili programskih odbora znanstvenih ili stručnih skupova. Inicirao je i u okviru Hrvatskog filozofskog društva organizirao prvi međunarodni filozofski skup o odgoju u nas pod nazivom Filozofija i odgoj u suvremenom društvu na kojemu su bili sudionici iz petnaestak zemalja.

Autor je knjiga E(ro)tika i sloboda (1990.), K filozofiji odgoja (1993.), Odgoj i svije(s)t (1993.), Čovjek - odgoj - svijet (1997., 2001.), Život i djelo Pavla Vuk-Pavlovića (2001.), prvog i u Hrvatskoj do sada jedinog interaktivnog multimedijskog priručnika za filozofiju odgoja Filozofija odgoja (2002.) kojega je i tehnički realizirao, te knjige Činjenice i vrijednosti (2006.). Osim toga koautor je četiriju knjižica, te je napisao predgovore i pripremio za objavljivanje tri knjige Pavla Vuk-Pavlovića (utemeljitelja hrvatske filozofije odgoja): Filozofija odgoja (1996.), Vrednota u svijetu (2007.) i Djelovnost umjetnosti (2008.). Osim toga uredio je zbornik Filozofija i odgoj u suvremenom društvu (2006.). U desetak je znanstvenih i stručnih časopisa objavio oko 140 znanstvenih i stručnih članaka, recenzija i prikaza. Objavio je više pionirskih radova o emancipacijskim pitanjima vezanim za spolnost, a zajedno s Rajkom Polić objavio je 1979. godine prvi rad u Hrvatskoj o spolnoj diskriminaciji u udžbenicima za osnovnu školu.

Predsjednik je Protagore, udruge za zaštitu prava ireligioznih osoba i promicanje ireligioznog poimanja svijeta, koja je osnovana 2006. godine.