Pretraži tekstove ovog autora

Rođen 1964. godine u Zagrebu. Interes za tematiku zaštite okoliša i utjecaja tehnologija na okoliš i ljudsko zdravlje jedan je od razloga što se već tijekom srednjoškolskog obrazovanja usmjerava na obrazovanje vezano uz tehnike mjerenja, a kasnije biomedicine. Diplomira na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, i zapošljava se u tvrtki Rade Končar gdje radi na poslovima razvoja mikroprocesorske zaštite dalekovoda. Nakon toga prelazi na Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje najvećim dijelom radi na poslovima vezanim uz eksperimentalnu psihologiju i biomedicinska istraživanja. Stupanj magistra znanosti iz područja tehničkih znanosti, polja elektrotehnike, stječe na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.