konoplja_copy23892.jpgUdruge Medicinska konoplja i Kronoplja iznijele su zajednički stav o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga koji je stavljen u saborsku proceduru. Prema trenutno važećem Zakonu moguće je uzgajati opijumski mak za proizvodnju morfija, za potrebe farmaceutske industrije, no uzgoj konoplje za potrebe farmaceutske industrije i zdravstvenog sustava je nelegalan. "Sporost zakonodavca dovela je do činjenice da se pripravak od konoplje koji je trenutno dostupan u ljekarnama uvozi iz Kanade", ističe se u priopćenju.

Poljoprivredna proizvodnja konoplje u novije doba u Hrvatskoj počela je 2012. godine s 12 uzgajivača i 106 ha da bi 2016. godine dosegla razinu od gotovo 2000 ha sa 149 uzgajivača čime je Hrvatska svrstana u prvih 5 država EU po zasijanim površinama.Stav udruga je da se radi o kvalitetnom prijedlogu Zakona, izuzev dijela koji se tiče oplemenjivanja sorti. Apeliraju na Sabor i Vladu RH da podrže ovaj prijedlog u interesu bržeg gospodarskog rasta RH-e i u interesu javnoga zdravstva

Udruge ističu kako su hrvatski uzgajivači u izrazito nepovoljnom položaju u odnosu na uzgajivače iz EU-e jer je prema važećem Pravilniku o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu, uzgajivačima konoplje dopušteno proizvoditi isključivo hranu za ljude i životinje. Prerada konoplje na taj način ograničena je isključivo na prehrambenu industriju.

"Ovakvo zakonsko rješenje u izravnoj je kontradikciji s drugim od pet osnovnih stupova kojima je svrha razvoj poduzetništva, a koji su dio programa ove Vlade. Vlada RH je u svom programu objavila da će konkretnim mjerama ulagati u generatore rasta s najvećim potencijalom rasta kao što su poljoprivreda, industrija i turizam. Usprkos zakonskim ograničenjima, industrija konoplje u posljednjih pet godina rasla je čak 18 puta", stoji u priopćenju.

Sporost zakonodavca u Hrvatskoj je dovela do činjenice da se pripravak od konoplje koji je trenutno dostupan u ljekarnama uvozi iz Kanade. Prema saznanjima udruga, crno tržište je još uvijek glavni izvor lijeka za veliku većinu oboljelih.

Navode i razloge za takvu situaciju:

1. Nevoljkost liječnika da propisuju preparate na bazi konoplje razlozi čega su, najčešće, osobne predrasude liječnika i profesionalna neinformiranost.

2. Preuska lista indikacija za koje se propisuju pripravci od konoplje kao posljedica neusklađenosti važećeg pravilnika i aktualnih znanstvenih dokaza.

3. Cijena pripravka, gram aktivne tvari u kanadskom ekstraktu košta 5600 kn, dok gram aktivne tvari u ekstraktu sa crnog tržišta košta oko 400 kn.

Ključne stavke prijedloga izmjena i dopuna Zakona o suzbijanju zlouporabe droga su:Prerada konoplje u Hrvatskoj je trenutno ograničena isključivo na prehrambenu industriju

1. Izuzimanje sorti konoplje sa sadržajem THC-a manjim od 0,2 posto, a koje su na Europskoj sortnoj listi iz nadležnosti Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

2. Omogućavanje uzgoja svih sorti konoplje za potrebe zdravstvenog sustava RH-e i za izvoz.

3. Stavljanje pod kontrolu novih psihoaktivnih supstanci tzv. legalnih droga.

Stav udruga je da se radi o kvalitetnom prijedlogu Zakona, izuzev dijela koji se tiče oplemenjivanja sorti. Apeliraju na Sabor i Vladu RH da podrže ovaj prijedlog u interesu bržeg gospodarskog rasta RH-e i u interesu javnoga zdravstva.

<
Vezane vijesti