presica_ekopan.jpgNakon gotovo tri godine pravne bitke Visoki upravni sud u Zagrebu donio je pravomoćnu presudu kojom su potvrđeni argumenti Eko Pana da je u slučaju male hidroelektrane Brodarci na rijeci Kupi kod Karlovca potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Još tijekom 2012. godine Eko Pan se aktivno uključio u postupak procjene utjecaja na okoliš za malu hidroelektranu Brodarci da bi nakon uočenih nezakonitosti tijekom postupka, krajem 2013. godine Eko Pan uz pomoć Zelene akcije podnio dvije tužbe protiv Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Treba posebno istaknuti da je u slučaju Brodaraca Ministarstvo u roku od samo godinu dana donijelo dva potpuno oprečna rješenja. Prvo iz 2011. godine kojim je određena obaveza provođenja procjene utjecaja na okoliš i drugo iz 2012. godine kojim je odlučeno da za potpuno isti zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, a bez da je pri tom ukinuto prethodno rješenje. Temeljem nezakonitog rješenja iz 2012. godine provodio se na nezakoniti način i postupak ocjene zahvata na ekološku mrežu koji se trebao provoditi u okviru postupka procjene utjecaja na okoliš.

"U ovom slučaju dogodilo se ponovno odlučivanje o zahvatu o kojemu je već donesena pravomoćna odluka i koja je bila potpuno različita od naknadno nezakonitog rješenja Ministarstva iz 2012. godine što je postao i glavni argument u tužbi Eko Pana.

"Prije svega ističemo zadovoljstvo jer je ovom presudom pobijedio javni interes lokalnog stanovništva, zainteresirane javnosti i okoliša ispred interesa da se ovaj zahvat realizira bez sagledavanja mogućih značajnih utjecaja na okoliš", rekao je komentirajući presudu Denis Frančišković iz udruge Eko Pan.

Nažalost, ovaj postupak obilovao je i brojnim drugim povredama postupka od kojih ističemo neobjavljivanje rješenja Ministarstva iz 2012. godine na Internet stranicama Ministarstva. Eko Pan, sve vrijeme trajanja postupka je kao zainteresirana javnost i kasnije kao tužitelj u sudskom postupku upozoravao na sve nezakonitosti i propuste u postupku", istaknuo je Denis Frančišković ispred Eko Pana.

"Prije svega ističemo zadovoljstvo jer je ovom presudom pobijedio javni interes lokalnog stanovništva, zainteresirane javnosti i okoliša ispred interesa da se ovaj zahvat realizira bez sagledavanja mogućih značajnih utjecaja na okoliš", rekao je komentirajući presudu Frančišković.

"Nadalje, slijedom donesene presude Eko Pan će tražiti poništavanje lokacijske dozvole koju je izdao grad Karlovac te rješenja o prihvatljivosti na ekološku mrežu koje se također temelji na nezakonitom rješenju iz 2012. godine., koje je ovom presudom poništeno", zaključio je Denis Frančišković.

"Zelena akcija je u ovom slučaju pružala pravnu pomoć u još jednom od nažalost čestih slučajeva izigravanja procedura i zakona radi pogodovanja privatnim interesima. Nakaradnost ove konkretne situacije najbolje ilustrira alarmantno stanje sustava procjene utjecaja na okoliš u Hrvatskoj. Procjene se provode na način da opravdavaju želje investitora, umjesto da procjenjuju je li neki zahvat prihvatljiv za okoliš ili nije. Zelena akcija je godinama radila na podizanju kapaciteta građana i udruga civilnog društva za sprječavanje šteta od takvog sustava korištenjem pravnih instrumenata. I ova presuda je dokaz da smo u tome bili uspješni, ali i dokaz snage organiziranih građana. Međutim, da bi napravili iskorak od stalnog "gašenja vatre" potrebna je volja na strani Ministarstva zaštite okoliša i energetike - sustav procjene utjecaja na okoliš i prirodu potrebno je iz temelja reformirati da bi on obavljao svoju funkciju zaštite. Ministarstvo je na potezu, a mi stojimo na raspolaganju za bilo kakvu stručnu pomoć", zaključio je Enes Ćerimagić iz Zelene akcije.

Ključne riječi: hidroelektrane, Eko Pan, hrvatske rijeke
<
Vezane vijesti