Foto: Matica hrvatskih sindikataFoto: Matica hrvatskih sindikataInicijativa ZA REFERENDUM jučer je na konferenciji za medije objavila referendumska pitanja za koja će se prikupljati potpisi birača od 30. svibnja do 13. lipnja, a tiču se utvrđivanja broja potpisa potrebnih za raspisivanje referenduma te prikupljanja potpisa na mjestima javnog okupljanja.

Referendumska pitanja obrazložili su ustavnopravni stručnjaci Pravnog fakulteta u Zagrebu, prof.dr.sc. Robert Podolnjak i doc.dr.sc. Đorđe Gardašević.

Prvo pitanje koje se tiče izmjene Ustava glasi:

"Jeste li za prijedlog da se članak 87., stavak 3. Ustava Republike Hrvatske izmijeni na način da će o pitanjima iz stavka 1. i 2. Hrvatski sabor raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži 200.000 birača u Republici Hrvatskoj?"

Drugo pitanje tiče se izmjene Zakona o referendumu i glasi:

"Jeste li za prijedlog da se članak 8c., stavak 1. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave izmijeni na način da se potpisi kojima se traži raspisivanje referenduma na zahtjev birača mogu prikupljati na svakom prikladnom mjestu na kojem je moguće održati javno okupljanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na javno okupljanje?"

Podolnjak je rekao kako je prilikom pisanja prvoga pitanja prevladalo stručno stajalište da bi se Ustavom trebao definirati točan broj potpisa birača koji traže raspisivanje referenduma. To kao smjernicu nalaže Venecijanska komisija (savjetodavno tijelo Vijeća Europe za demokraciju putem prava), a u Ustavima europskih zemalja je točno definiran broj potpisa puno češći od postotka broja birača.

"U hrvatskom Ustavu sada je definirano da će se raspisati referendum ako to zatraži 10 posto od ukupnog broja birača. Taj postotak pokazao se kao praktični problem za prikupljanje potpisa jer se nije znalo koliki je to točan broj birača. Definiranjem broja potpisa birača na 200 tisuća riješio bi se taj problem te bi se potreban broj potpisa prepolovio u odnosu na sadašnje stanje čime bi se Hrvatska po tom kriteriju svrstala u sredinu ostalih europskih država", argumentirao je Podolnjak.

Saborski zastupnici se već godinama ne mogu dogovoriti oko izmjene Zakona o referendumu te je stoga vrijeme da građani sami pokrenu izmjene.Drugo pitanje kojim se traži prikupljanje potpisa na mjestima javnog okupljanja, nastavio je Podolnjak, odgovor je na postojeći Zakon o referendumu. Sadašnji Zakon nalaže da se prikupljanje potpisa može održavati na svakom za to prikladnom mjestu u skladu s odlukom predstavničkog tijela lokalne samouprave. U praksi to je rezultiralo time da su gradonačelnici sami odlučivali koliko je to mjesta.

Na primjeru Splita gradonačelnik je za referendum o braku dodijelio 80 mjesta za prikupljanje potpisa, za referendum o outsourcingu 9, dok je za referendum o monetizaciji gradonačelnik odredio samo 4 mjesta za prikupljanje potpisa. Ovo drugo referendumsko pitanje smjera tome da se izmijeni postojeći Zakon kako bi se uskratila mogućnost gradonačelnicima i tijelima lokalne samouprave da po svojoj procjeni odluče na koliko će mjesta dozvoliti prikupljanje potpisa, zaključio je Podolnjak. Na kraju je dodao kako praksa odvojenih pitanja nije neuobičajena te su se ta dva pitanja morala odvojiti jer ako bi se dva različita zahtjeva spojila u jedno pitanje, mogao bi se rušiti referendum. Obrazložio je to time što neki građani možda neće biti za obje promjene, a spajanjem obiju u jedno pitanje građani ne bi im bilo omogućeno da odluče za koju će dati glas.

"Postavljanjem ova dva zahtjeva u dva različita pitanja osigurano je to da se referendum u ovom slučaju neće dogoditi samo ako Hrvatski Sabor izmijeni Ustav na način da odredi 200 tisuća potpisa birača za raspisivanje referenduma i ako također Sabor izmijeni postojeći Zakon o referendumu u članku kojim se reguliraju mjesta prikupljanja potpisa", zaključio je prof. Podolnjak.

Đorđe Gardašević konstatirao je kako se saborski zastupnici već godinama ne mogu dogovoriti oko izmjene Zakona o referendumu stoga je vrijeme da građani sami pokrenu izmjene. Uz ove dvije izmjene koje građani traže putem ove inicijative, postoji još niz odredbi Zakona o referendumu koje bi trebalo izmijeniti, a jedna od njih je precizno definiranje stvari o kojima se može definirati referendum. Ova referendumska inicijativa se nada da će ovom akcijom dati poticaj Saboru da krene rješavati sva pitanja o Zakonu o referendumu koja su se trebala riješiti još prije pet godina, zaključio je Gardašević i dodao kako se ova referendumska akcija tiče svih građana Republike Hrvatske.

Koordinator inicijative Za referendum! Željko Stipić za kraj je jasno obrazložio: "Potpisi će se prikupljati na jednom mjestu, ali će biti dvije liste u dvije različite boje, svaka sa svojim pitanjem kako ne bi bilo zabune što čovjek potpisuje. Osobe koje će na štandovima prikupljati potpise će sve objasniti građanima koji odluče dati svoje potpise za ova dva referendumska pitanja tako da neće biti nejasnoća." Za kraj, Stipić je naglasio važnost ove akcije jer se građani od loših vlasti brane institutom referenduma.

<
Vezane vijesti