deliberacija.jpgO nekim bitnim pitanjima koje se nameću na političku agendu, bitno je da građani više sudjeluju u procesu odlučivanja, istaknula je Ana Matan s Fakulteta političkih znanosti na današnjem predstavljanju završnih aktivnosti projekta koji se bavio deliberacijom kao metodom uključivanja građana.

Deliberacija kao metoda predstavlja pokušaj da se istraživanja javnog mnijenja i rasprave u kojima sudjeluju građani koriste na nov i konstruktivan način, posebno u svjetlu donošenja političkih odluka oko kojih su građani i donositelji odluka podijeljeni. Ona uključuje građane birane kao reprezentativni uzorak u rasprave o važnim političkim pitanjima, a ključni moment je da osim rasprave građani dobivaju stručne informacije o pitanju o kojem se raspravlja te političke poglede svih zainteresiranih strana.

"Cilj metode je pokazati da kada građani imaju dovoljno informacija i prilike razmijeniti mišljenja, donose zaključke koji nisu isključivo bazirani na ideološkoj ili iracionalnoj podlozi, već da mijenjaju stavove u odnosu na činjenice koje im se predoče", istaknula je Mirjana Mikić Zeitoun Cilj deliberacije je pokazati da kada građani imaju dovoljno informacija i prilike razmijeniti mišljenja, donose zaključke koji nisu isključivo bazirani na ideološkoj ili iracionalnoj podlozi, već da mijenjaju stavove u odnosu na činjenice koje im se predoče.iz Centra za mirovne studije koji je u sklopu projekta Neka se i glas građana čuje/ Polling voices - Citizens debate and advocate for sustainable social change proveo je pet deliberativnih rasprava (Zakon o raduPrava manjina: Integracija ili sukob?Bolje donošenje proračunaSvi scenariji iskorištavanja prirodnih resursa u JadranuTreba li Hrvatska kao članica Europske unije snositi teret prihvata izbjeglica?).

Ana Matan je najavila i dvodnevni trening u Karlovcu gdje će se kroz deliberaciju raspravljati o obnavljanju stare jezgre grada, tzv. karlovačke zvijezde. "Ono što bi bilo dobro da ti rezultati dođu i do donositelja odluka", dodala je Matan te naglasila kako se i kroz CMS-ovih pet debata vidio napredak u informiranosti građana. 

Luka Ostojić iz Hrvatskog debatnog društva koji je na deliberacijskim debatama imao ulogu moderatora istaknuo je i kako ljudi u malim grupama bolje izražavaju svoje mišljenje, nego kad se radi o plenumima. Stavovi građana mjereni su prije i poslije debata.

"Kad građane informirate, pokazalo se da građani mogu biti realni i pristanu na veći stupanj kompromisa", kazao je Antun Vukelić iz agencije za ispitivanje javnog mnijenja Target. "Na posljednjoj debati o migracijskom krizi u Europi građani su pokazali da su protiv nacionalne homogenizacije. Takve informacije tada mogu biti polazišna osnova za donositelje odluka kada odlučuju o nekim temama", dodao je Vukelić.

<
Vezane vijesti