Članci tagirani sa: autonomna ženska kuća stranica 1 od 2

Intimno, partnerski...

valentina_andrasek.jpg
Valentina Andrašek, aktivistkinja za prava žena koje su preživjele nasilje: Intimno partnersko nasilje važno je definirati kao oblik nasilja nad ženama. Najčešći oblik obiteljskog nasilja jest onaj muškarca nad ženom, ali potrebno je uključiti i one žene koje nikada nisu živjele s partnerom ili nemaju s njim djecu. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ne priznaje te žene kao žrtve obiteljskog nasilja. Nasilje najčešće traje 5 do 7 godina prije nego što žena pozove policiju.

Farmaceutsko-biokemijski fakultet u napadu na prava žena

Foto: Marijana Bijelić
Povodom članka objavljenog u Glasu Koncila br. 43/2017., od 26. listopada, aktivistkinje ženskih grupa smatraju nedopustivim da Valerije Vrček, profesor s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i član Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu, koristi Glas Koncila za napad na svoje kolege koji su uspjeli zaštititi neovisnost Sveučilišta od crkvenog nauka. Naime, na fakultetu su se uspjeli usprotiviti prijedlogu Uprave da priznatu nastavnicu farmaceutske etike Jadranku Vuković-Rodríguez zamijeni sadašnji v.d. pročelnik Katedre moralne teologije s Katoličko-bogoslovnog fakulteta, Tonči Matulić.

Na rubu pravne znanosti

Foto: Denis Cerić, Hina
Teze za izradu novog Obiteljskog zakona puštene su u javnu raspravu u rujnu, a ovaj tjedan rasprava završava. Iako se može reći da su napisane dosta neodređeno i mogu se raznoliko tumačiti, problematično je potencijalno rezanje prava izvanbračnih zajednica, te utjecaj Obiteljskog na Zakon o životnom partnerstvu. Nužno se nameće i pitanje legitimiteta radne skupine za provedbu svog mandata, kao i za nastavak rada. Prije četiri dana razrješenje svoje predstavnice Sanje Bezbradice Jelavić iz radne skupine službeno je zatražila Autonomna ženska kuća Zagreb.

Prestanite bagatelizirati partnersko nasilje i nasilje u obitelji!

Prtscr
Autonomna ženska kuća Zagreb reagirala je na jučerašnju odluku Županijskog suda u Splitu kojom je Miru Despotušiću iz Splita, višekratno kažnjavanom obiteljskom nasilniku, kazna za nekoliko kaznenih djela obiteljskog nasilja smanjena sa osam na četiri godine zatvora.

Zakon koji privilegira brak

Wikimedia Commons
Izmjene Obiteljskog zakona u saborskoj su proceduri i ne zna se kada će stupiti na snagu. Nije poznato niti hoće li Sabor usvojiti prijedloge Autonomne ženske kuće kojima bi se bračne i izvanbračne zajednice izjednačile u pitanjima posvojenja djeteta, imovinsko pravnih pitanja, poreznog statusa, mirovinskog osiguranja ili nasljeđivanja.

"Za jednaka prava izvanbračnih zajednica"

Foto: M.K.
Prijedlog Obiteljskog zakona u Saboru je prošao prvo čitanje iako je propustio urediti pitanje jednakopravnog postupanja u odnosu na izvanbračne partnere u pitanjima posvojenja djeteta i raznih materijalnih prava, upozorila je danas "Ženska mreža Hrvatske"

Na djelu je repatrijarhalizacija društva

Foto. Andrej Milić
Neva Tölle, predsjednica Autonomne ženske kuće: Smatram da će svakako doći do urušavanja i deprivacije ženskih ljudskih prava. Samo je pitanje koja grupa građana je sljedeća na referendumskom redu. Danas je riječ o gayeima, sutra o Srbima, prekosutra o Židovima, o ženama, o onima koji su predebeli, zatim o onima koji imaju predugačak nos.

"Nasilje nad ženama je sveprisutno"

Prizor iz filma "Šuti"
"Kada sljedeći put čujete da vam je kod susjeda pao lonac, vjerujte da bi se moglo raditi o nečem puno gorem", rekao je Lukas Nola, redatelj filma "Šuti" koji će se u kinima početi prikazivati 19. prosinca, na javnoj diskusiji održanoj povodom najave Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.