ytb-prtscrytb-prtscrDanas, dok je u tijeku okrugli stol Rodna ravnopravnost u medijima koji organizira Agencija za elektroničke medije, valja nam još jednom utvrditi kako Agencija za elektroničke medije za rodnu ravnopravnost nimalo ne mari.

U rujnu smo pisali o tome kako je H-Alter potaknuo na promjenu skandaloznog propisa Vijeća za elektroničke medije koji evidentno diskriminira žene. Izgleda da smo se ipak prerano obradovali. Danas, dok je u tijeku okrugli stol Rodna ravnopravnost u medijima koji organizira Agencija za elektroničke medije, valja nam još jednom utvrditi kako ona za rodnu ravnopravnost nimalo ne mari.

Ne znamo što će se na tom okruglom stolu utvrditi o rodnoj ravnopravnosti u medijima, ali posve je sigurno da je njenom manjku pridonijela i uporno pridonosi Agencija za elektroničke medije. Možda bi Agencija trebala organizirati kakav okrugli stol na kojemu će analizirati problematiku vlastitog šovinizma i zaštite statusa quo medijskog biznisa?

Podsjećamo, Vijeće za elektroničke medije, upravno tijelo Agencije, donijelo je 2008. godine podzakonski akt kojim utvrđuje popis događaja značajnih za javnost koje nakladnik televizijskog programa dostupan većinskom stanovništvu mora prenositi. U tom popisu među petanest događaja od nacionalne važnosti četrnaest su sportske, a samo jedna točka odnosi se na kulturne priredbe. Pet točaka izričito privilegira hrvatske muške seniorske sportske sastave - nogometne, košarkaške, rukometne i vaterpolske.

<h6>Možda bi Agencija trebala organizirati kakav okrugli stol na kojemu će analizirati problematiku vlastitog šovinizma i zaštite <em>statusa quo</em> medijskog biznisa? - Ravnateljica Agencije Mirjana Rakić na jednom od skupova o medijskoj politici. (Foto: e-mediji.hr)</h6>
Možda bi Agencija trebala organizirati kakav okrugli stol na kojemu će analizirati problematiku vlastitog šovinizma i zaštite statusa quo medijskog biznisa? - Ravnateljica Agencije Mirjana Rakić na jednom od skupova o medijskoj politici. (Foto: e-mediji.hr)

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić rekla nam je još u rujnu kako se s dotičnim propisom nije susretala u radu niti je zaprimala pritužbe o njemu, ali je zbog našeg upita odlučila inicirati izmjenu Popisa značajnih događaja. Nakon što su prošla tri mjeseca, što je sasvim razuman period za iniciranje takvih promjena, kontaktirali smo pravobraniteljicu kako bismo vidjeli što se po pitanju promjena uistinu dogodilo.

Ljubičić nam je objasnila kako je, nastavno na zahtjev za mišljenje o tekstu Popisa značajnih događaja koje smo tražili od nje u rujnu, utvrdila da U slučaju da Agencija ostane pri svom stavu i ne pristupi izmjenama Popisa sukladno upozorenju i preporuci koji su joj upućeni, pravobraniteljica Ljubičić napominje da će izvijestiti Hrvatski sabor te poduzeti daljnje korak sukladno svojim nadležnostimaneki njegovi dijelovi nisu u skladu s načelom ravnopravnosti spolova te se izravno obratila Vijeću za elektroničke medije, autoru propisa.

Pravobraniteljica je Agenciju za elektroničke medije, odnosno Vijeće kao čelno tijelo Agencije koje upravlja njenim radom, upozorila da Popis značajnih događaja nije u skladu s čl. 5. Zakona o ravnopravnosti spolova koji nalaže da žene i muškarci trebaju biti jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života i imati jednak status te da on predstavlja povredu jamstva zabrane izravne diskriminacije iz čl. 7. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Također je ukazala da sporni popis predstavlja povredu čl. 9. Direktive 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća o audiovizualnim medijskim uslugama prema kojem audiovizualna komercijalna komunikacija ne smije uključivati ili promicati bilo kakav oblik diskriminacije na temelju spola.

"Agencija za elektroničke medije, u ovom slučaju zakonodavac, kao državno tijelo dužno je djelovati s ciljem očuvanja najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske kao i s ciljem zaštite ljudskih prava te osigurati učinkovitu provedbu odredbi EU zakonodavstva", istakula je Ljubičić, koja je Agenciji predložila da pokrene postupak izmjene Popisa značajnih događaja.

Što se potom dogodilo? Kako je takvu, prijeko potrebnu i dugo iščekivanu inicijativu, prihvatila Agencija za elektroničke medije?

"Agencija je u svom odgovoru na upozorenje Pravobraniteljice izrazila neslaganje s njenom argumentacijom te u očitovanju ukazuje na razliku u Dok su usta puna ravnopravnosti, u praksi od toga očigledno ostaje jedno veliko ništapopularnosti sporta u muškoj i ženskoj konkurenciji i poziva se na činjenicu da natjecanja u muškoj konkurenciji, obzirom da su izuzetno gledana, trebaju biti omogućena najširoj gledateljskoj javnosti", objašnjava nam Ljubičić.

Dodaje kako Agencija navodi i kriterije prema kojima je Popis sastavljen, kao što su poseban i široko rasprostranjen interes, visoka gledanost, osobit kulturni značaj i jačanje nacionalnog kulturnog identiteta. Te kriterije Agencija navodi u takvom kontekstu da idu u prilog održanju postojećeg stanja stvari i davanja prednosti sportskim natjecanjima u muškoj konkurenciji.

Pravobraniteljica Višnja Ljubičić<br>
Pravobraniteljica Višnja Ljubičić

"Iz navedenoga je razvidno da je kriterij popularnosti jedini koji Agencija uzima u obzir, dok se u potpunosti zanemaruje ravnopravnost spolova kao jedna od najviših vrednota ustavnoga poretka Republike Hrvatske i činjenica da su Vijeće Europske unije i Vijeće Europe, upravo u svrhu promicanja ravnopravnosti spolova i poticanja promjene percepcije o ženskom sportu kao manje vrijednom na nacionalnoj razini u državama članicama, naglasile kako je potrebno mijenjati postojeće stanje stvari, promicati medijsku pokrivenost sporta koja poštuje ravnopravnost spolova i mijenjati popise o kakvima je ovdje riječ sa svrhom uključivanja više sportskih događaja u ženskoj konkurenciji i unaprjeđenja ravnopravnosti Višnja Ljubičić: "Agencija u svom odgovoru ukazuje na razliku u popularnosti sporta u muškoj i ženskoj konkurenciji i poziva se na činjenicu da natjecanja u muškoj konkurenciji, obzirom da su izuzetno gledana, trebaju biti omogućena najširoj gledateljskoj javnosti"spolova u sportskim natjecanjima", govori nam Ljubičić.

I tako, dok su usta puna ravnopravnosti, u praksi od toga očigledno ostaje – jedno veliko ništa. U slučaju da Agencija ostane pri svom stavu i ne pristupi izmjenama Popisa sukladno upozorenju i preporuci koje joj je upućeno, Ljubičić napominje da će izvijestiti Hrvatski sabor o postupanju Agencije te poduzeti daljnje korak sukladno svojim nadležnostima.

U međuvremenu je o svom stajalištu obavijestila medijske kuće te izdala preporuku da u svom radu obavezno primjenjuju nacionalne i međunarodne standarde koji naglašavaju potrebu djelovanja u cilju suzbijanja rodnih stereotipa koji priječe postizanje ravnopravnog statusa žena i muškaraca u sportu.

Možda će njenu preporuku pročitati neka od govornica danas na okruglom stolu?

<
Vezane vijesti