Foto: PixabayFoto: PixabayBaselska konvencija, čiji je cilj spriječiti nekontrolirani izvoz opasnog otpada iz razvijenih u nerazvijene zemlje, početkom prosinca je postala obvezujući međunarodni ugovor. Zelena akcija, kao članica međunarodne IPEN mreže koja je vršila pritisak da se ostvari ovaj uspjeh, poziva Ministarstvo zaštite okoliša da u potpunosti uskladi nacionalno zakonodavstvo s odredbama Baselske konvencije.

Ratifikacijom Konvencije od strane 97 država, ona je postala međunarodno pravo. Također, izmjenama je u Konvenciju dodan i novi članak o zabrani izvoza opasnog otpada, koji je dodatno ojačao snagu Konvencije. Njime je propisano da se opasni otpad iz razvijenih zemalja (EU, OECD i Lihtenštajn) ne smije izvoziti u zemlje u razvoju.Kako bi se odredbe Konvencije provele u djelo, sve države potpisnice, pa tako i Hrvatska, moraju što prije prilagoditi nacionalno zakonodavstvo

Osim toga, i za neke vrste neopasnog otpada (kućanski otpad, pepeo za spaljivanje, plastika koja se teško reciklira) uvodi se zabrana uvoza bez dozvole nadležne institucije u zemlji uvoznici.

Primjerice, prema dosadašnjim odredbama Baselske konvencije, za prekogranični promet neopasnim plastičnim otpadom nisu propisane posebne procedure te se sav uobičajeni plastični otpad mogao izvoziti/uvoziti bez nekih posebnih administrativnih zahtjeva.

Novim amandmanom se za prekogranični promet plastičnim otpadom primjenjuju ista pravila kao i za opasni otpad. Stoga se izvoz plastičnog otpada smatra ilegalnim ako nije dobivena suglasnost nadležne institucije u zemlji uvoznici.

Kako bi se odredbe Konvencije provele u djelo, sve države potpisnice, pa tako i Hrvatska, moraju što prije prilagoditi nacionalno zakonodavstvo. Bez nacionalnog zakonodavstva teže je kazneno progoniti nezakonit promet koji se može dogoditi u slučaju kršenja zakona. Stoga, Zelena akcija poziva Ministarstvo zaštite okoliša da što prije osigura učinkovitu provedbu Konvencije.

Ključne riječi: otpad, zaštita okoliša
<
Vezane vijesti