acr.pngACT Grupa je otvorila prijave za drugu generaciju polaznika/ica Akademije poslovnih vještina, jedinstvenog jednogodišnjeg programa edukacija za menadžere/ice organizacija civilnog društva i društvenih poduzeća koji se odvija kroz model volontiranja najboljih stručnjaka/kinja iz poslovnog sektora. Prijave do 4. listopada.

Program će se odvijati od listopada 2019. do svibnja 2020. u Zagrebu kroz 13 cjelodnevnih edukacija u poslovnim prostorima partnera Akademije.

Prijave za drugu generaciju Akademije poslovnih vještina otvorene su do petka, 4. listopada u 12 sati, a prijaviti se možete ovdje.