Foto: HinaFoto: HinaTekst daje detaljniju analizu knjige u kojoj je Boras naveden kao jedan od dvojce koautora, a knjiga neodoljivo podsjeća na disertaciju koja u knjizi nije navedena kao izvor. Za potrebe detaljnije analize knjige okupljena je grupa dragovoljaca kodnog imena Academic Crime Scene Investigation team (A-CSI) koja je opremljena najsuvremenijim forenzičkim alatima poput računala i priključaka na internet vrlo pedantno obavila preuzete forenzičke zadatke.

U prošlom tekstu kojim je dan kratki pregled destrukcije Filozofskog fakulteta te znanosti i obrazovanja koju provodi rektor Damir Boras s mrežom svojih podržavatelja, navedeno je i nekoliko novih informacija koje su bile tek površno obrađene. Ovaj tekst daje detaljniju analizu knjige u kojoj je Boras naveden kao jedan od dvojce koautora, a knjiga neodoljivo podsjeća na disertaciju koja u knjizi nije navedena kao izvor. Za potrebe detaljnije analize knjige okupljena je grupa dragovoljaca kodnog imena Academic Crime Scene Investigation team (A-CSI) koja je opremljena najsuvremenijim forenzičkim alatima poput računala i priključaka na internet vrlo pedantno obavila preuzete forenzičke zadatke.

U nastavku teksta bit će izneseni neki od najzanimljivijih rezultata forenzičke analize/usporedbe genetskog porijekla koju je A-CSI tim obavio nad iduća dva uratka.

 Knjiga: Petar Jandrić i Damir Boras, Kritičko e-obrazovanje: borba za moć i značenje u umreženom društvu, Tehničko veleučilište u Zagrebu i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF Press, Zagreb 2012, 216 str.

i

Doktorski rad: Petar Jandrić, Kritička analiza e-obrazovanja, mentor: prof. dr. sc. Damir Boras, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2011, 267 str.

Predgovor

U Predgovoru se navodi da knjiga sadrži neke dijelove koji su bili ranije objavljeni ili izloženi na konferencijama, ali se ne navodi tko ih je od dvojice autora objavio, odnosno tko ih je izlagao na konferencijama. No, te je podatke bilo lako rekonstruirati:

 1. U Predgovoru str. 9 piše: "Poglavlja Informacijske i komunikacijske tehnologije koje podržavaju suživot i Tehnologije za kritičko e-obrazovanje nadovezuju se na zaključke objavljene u članku In and Against Radical Monopoly: Critical Education and Information and Communication Technologies, u časopisu Problems of Education in the 21st Century."

- Autor navedenog članka ( 1. ) je samo Petar Jandrić, ne i Damir Boras.

 1. U Predgovoru str. 10 piše: "Nekoliko početnih stranica poglavlja Obrazovanje i globalizacija slijedi uvodni dio članka Od obrazovanja do McObrazovanja i nazad: tehnologije, profit i obrazovna struka, objavljena u časopisu Edupoint."

- Autor navedenog članka ( 2. ), a koji je objavljen 2008. u časopisu Edupoint, ponovno je samo Petar Jandrić, ne i Damir Boras.

 1. U Predgovoru str. 10 piše: "Dio poglavlja Dualni difuzionističko-evolucionistički model razvoja e-obrazovanja bit će prevedeno i objavljeno kao natuknica The diffusionist model of elearning development u The Encyclopaedia of Philosophy of Education."

- Dio poglavlja doista je objavljen, ali autor je ponovno samo Petar Jandrić, ne i Damir Boras. Podatak o ovoj publikaciji, kao i njena PDF verzija, mogu se naći na stranici Petra Jandrića ( 3. ).

 1. U Predgovoru str. 10 piše: "Nekoliko stranica iz poglavlja Digitalna razdjelnica izloženo je na 16. međunarodnoj konferenciji Information Technology and Journalism na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku u predavanju The Digital Divide and Media Literacy: a Critical Approach."

- Autori ovog izlaganja (održanog 30. 06. 2011.) bili su Petar Jandrić i Damir Boras ( 4. ). Na istoj konferenciji Boras je imao još dva izlaganja u koautorstvu.

 1. U Predgovoru str. 10 piše: "Za kraj, poglavlja Kritička metodologija istraživanja e-obrazovanja i Kritička teorija e-obrazovanja s manjim su varijacijama predstavljena na International Conference on Critical Education na Sveučilištu u Ateni u predavanju What is (critical) e-learning? A conceptual analysis."

- Ako se radi o konferenciji održanoj u Ateni 2011. ( 5. ), autor tog izlaganja bio je samo Petar Jandrić, ne i Damir Boras.

Usporedba teksta knjige i teksta disertacije

Uz otvorenu mogućnost manjih pogrešaka, zabilježene su sve promjene u tekstu knjige u odnosu na tekst disertacije, a koje u knjizi zauzimaju minimalno jedan redak teksta. Lektorske izmjene i terminološke promjene nisu posebno bilježene. Primjerice česte izmjene termina e-obrazovanje u termine poput obrazovna istraživanja, obrazovni proces i sl., također nisu posebno evidentirane izmjene i dodavanja podnaslova. Udio teksta u stranicama izračunat je na temelju brojanja redaka teksta knjige (1 stranica = 34 retka).

 Usporedba je napravljena po pojedinim poglavljima knjige kako slijedi:

Naslovna stranica i impressum [str. 1-5] [5 str.]

Sadržaj [str. 5-7] [3 str.]

Popis slika i tablica [str. 8] [1 str.]

Predgovor [str. 9-10] [2 str.]

originalni tekst: 2 str., tekst disertacije: 0 str.

Uvod [str. 11-16] [6 str.]

originalni tekst: 3,3 str.,  tekst disertacije: 2,7 str.

Kvalitativna i kvantitativna istraživanja [str. 17-26] [10 str.]

sažetak: 0,3 str., originalni tekst: 0,1 str., tekst disertacije: 9,6 str.

Postmodernistička istraživanja [str. 27-34] [8 str.]

sažetak: 0,1 str., originalni tekst: 0,7 str., tekst disertacije: 7,2 str.

Kritička metodologija istraživanja e-obrazovanja [str. 35-41] [7 str.]

sažetak: 0,3 str., originalni tekst: 0 str., tekst disertacije: 6,7 str.

Klasični teorijski pogledi na obrazovanje [str. 43-51] [9 str.]

sažetak: 0,2 str., originalni tekst: 0,1 str., tekst disertacije: 8,7 str.

Obrazovanje, klasa i otpor [str. 53-62] [10 str.]

sažetak: 0,2 str., originalni tekst: 0 str., tekst disertacije: 9,8 str.

Kritička teorija obrazovanja [str. 63-70] [8 str.]

sažetak: 0,2 str. , originalni tekst: 0 str. , tekst disertacije: 7,8 str.

Stavovi prema obrazovnim tehnologijama [str. 71-79] [9 str.]

sažetak: 0,1 str. , originalni tekst: 0 str. , tekst disertacije: 8,9 str.

Kritička teorija tehnologija [str. 81-94] [14 str.]

sažetak: 0,2 str. , originalni tekst: 0,3 str. , tekst disertacije: 13,5 str.

Kritička teorija e-obrazovanja [str. 95-104] [10 str.]

sažetak: 0,2 str. , originalni tekst: 0,2 str. , tekst disertacije: 9,6 str.

Obrazovanje i globalizacija [str. 105-125] [21 str.]

sažetak: 0,3 str. , originalni tekst: 0,2 str. , tekst disertacije: 20,5 str.

Dualni difuzionističko-evolucionistički model razvoja e-obrazovanja [str. 127-146] [20 str.]

sažetak: 0,1 str. , originalni tekst: 4,6 str. , tekst iz Jandrić 2012: 2,5 str., tekst disertacije: 12,8 str.

Digitalna razdjelnica [str. 147-155] [8 str.]

sažetak: 0,2 str. , originalni tekst: 0,3 str. , tekst disertacije: 7,5 str.

Informacijske i komunikacijske tehnologije koje podržavaju suživot [str. 155-172] [18 str.]

sažetak: 0,2 str. , originalni tekst: 0,8 str. , tekst iz Jandrić 2011: 0,1, tekst disertacije: 16,9 str.

Tehnologije za kritičko e-obrazovanje [str. 173-183] [11 str.]

sažetak: 0,2 str. , originalni tekst: 2,5 str. , tekst disertacije: 8,3 str.

Kritička utopija kao pokretač društvenih promjena [str. 185-188] [4 str.]

sažetak: 0,1 str. , originalni tekst: 0 str. , tekst disertacije: 3,9 str.

Prazne stranice (kako bi sva poglavlja počinjala neparnom stranicom) [str. 4, 42, 52, 80, 126, 184, 208, 214, 216] [9 str.]

Popis literature [str. 189-207] [19 str.]

Indeks pojmova [str. 209-213] [5 str.]

Bilješka o autorima [str. 215] [1 str.]

Zbog veće preglednosti i lakšeg snalaženja šire populacije u bespućima znanstvene sadašnjosti pod vodstvom mreže ljudi iz prošlosti, A-CSI tim napravio je i sažetak s grafičkim prikazima.

Sažetak

Knjiga ukupno ima 216 stranica: tehnički dijelovi knjige (unutarnja naslovna stranica, impressum, sadržaj, popis slika i tablica, kazalo pojmova, prazne stranice) zauzimaju 21 stranica. Urednički dijelovi knjige (predgovor, popis literature, bilješke o autorima) zauzimaju 22 stranice. Znanstveni dio knjige (uvod i 15 poglavlja) zauzima 173 stranice. Od 173 stranice znanstvenog dijela knjige tekst iz Jandrićeve disertacije zauzima 154,4 stranice, tekst iz Jandrićevih dvaju članaka (2011 i 2012) zauzima 2,6 stranice. Tekst kratkih sažetaka dodanih na početku svakog poglavlja zauzima 2,9 stranice, a novi tekst zauzima 13,1 stranice.

analiza_boras.jpg
analiza_boras2.png

Zanimljivosti

 1. Podaci iz impressuma: Za izdavače: prof. dr. sc. Slavica Ćosović Bajić (Tehničko veleučilište u Zagrebu) i prof. dr. sc. Damir Boras (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Dakle, jedan od koautora je ujedno i suizdavač. Boras je tada bio dekan Filozofskog fakulteta.
 2. U Predgovoru i popisu literature u potpunosti je prešućena činjenica da knjiga gotovo u potpunosti predstavlja tekst Jandrićeve disertacije.
 3. Gotovo svi podnaslovi u knjizi su izmijenjeni i drukčiji nego u disertaciji, iako se radi o gotovo identičnom tekstu.
 4. Da je tekst disertacije bio podloga knjige sugeriraju i tipfeleri identični onima iz disertacije.
 5. Rečenice iz disertacije u kojima se njezin autor (Jandrić) referira na vlastito doktorsko istraživanje u knjizi su zamijenjene rečenicama u kojima se spominju dva autora (Jandrić i Boras). Na primjer, rečenica iz disertacije sa str. 219-220: "Korištenjem terminologije Prenskoga, članovi povjerenstva koji čitaju ovu disertaciju kao i njen autor, digitalni su pridošlice", na str. 188 knjige zamijenjena je rečenicom: "Korištenjem terminologije Prenskoga, autori i većina čitatelja ove knjige digitalni su pridošlice."
 6. Disertacija je obranjena 11. veljače 2011. godine, a knjiga je već 15. studenog 2011. godine odobrena kao udžbenik Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.

Zahvaljujem dragovoljcima iz A-CSI tima na pedantno obavljenom poslu i svima koji su nakon objave prethodnog teksta iskazali volju za priključenje A-CSI timu, ali s obzirom da su zadaci već bili raspoređeni ovom prilikom nisu mogli dati svoj doprinos. Doprinos će moći dati na detaljnijoj analizi onih 13,1 stranica koje su izdvojene kao novi tekst u odnosu na disertaciju i na nizu detalja koji su potaknuli znatiželju za daljnju forenzičku analizu rektorovog lika i djela.

Napomena: U A-CSI timu nedostajao je stručnjak za disgrafiju, a zadnjih dana, na slučaju Tomislava Sauche uočeno je da dokazivanje stavljanja potpisa bez osnove može biti dvojbeno ukoliko potpisnik pati od takvog poremećaja.


Dragi čitatelji i čitateljice, ovaj tekst je napisan volonterski. Ako vam se sviđa ovo što čitate i želite podržati naš daljnji rad, možete nam pomoći svojom donacijom i/ili proširiti riječ među svojim prijateljima. Solidarno za slobodno novinarstvo i veliko hvala svima.

 

<
Vezane vijesti