Foto: Dunav © MA 45Foto: Dunav © MA 45Najnovija istraživanja pokazala su kako je Dunav, najduža rijeka Europe, ujedno i najzagađenija rijeka našeg kontinenta. Dunav protječe kroz deset zemalja, između ostalog i Hrvatsku, te značajno pridonosi njihovom gospodarstvu i turizmu. Kako bi popravili kvalitetu vode i bolje upravljali ovim vodenim resursom, znanstvenici iz Beča i Bratislave uključili su se u europski projekt PlasticFreeDanube koji traje do 2020. godine. Cilj projekta je podići svijest građana o zagađenosti rijeka i potrebi zaštite Dunava.

U sklopu projekta znanstvenici će analizirati plastični otpad iz rijeke veći od pet milimetara koji se nalazi na određenom području. Za potrebe istraživanja odabrana je dionica od Beča do slovačkog Gabčíkovo, ukupne dužine 100 km, jer se na tom relativno malom području nalaze dva velika europska grada, nacionalni park, dvije elektrane te pritoci drugih rijeka. Znanstvenici su zaključili kako će istraživanjem tog djela moći sakupiti dovoljno materijala za analizu koja će kasnije poslužiti za razvoj novih znanja o štetnom utjecaju plastičnog otpada na rijeke i njihov ekosustav.

Zagađenost rijeka je veliki ekološki problem jer onečišćene rijeke imaju podjednako štetan utjecaj na regionalni razvoj i globalni ekosustav. Cilj europskog projekta PlasticFreeDanube je ukazati na tu činjenicu i podići svijest građana o zaštiti okoliša. Stoga se u sklopu projekta organiziraju i manifestacije za djecu i odrasle, poput dana Dunava u školama i nacionalnim parkovima.

Ključne riječi: plastika, dunav, zaštita okoliša
<
Vezane vijesti