H-Alter
sccale_shutterstock_min.jpgZelena energetska zadruga s početkom lipnja započinje provedbu projekta SCCALE 20-30-50 Održiva kolektivna akcija građana za lokalnu Europu, novog projekta u sklopu programa Obzor 2020 kojim će doprinijeti uspostavljanju i razvoju 96 energetskih zajednica na području Europske unije.

Projekt će trajati 42 mjeseca, a među konzorcijem koji čini sveukupno 10 organizacija i institucija nalaze se neke od vodećih u području demokratizacije energetike u Europskoj uniji, poput europske federacije energetskih zadruga REScoop.eu.

Energetske zajednice su organizacije građana kroz koje oni postaju vlasnici i pokretači projekata obnovljivih izvora energije. Na ovaj način se iskorištavaju lokalno dostupni resursi za jačanje lokalnog gospodarstva, stvaranje novih radnih mjesta, osnaživanje međusektorske suradnje te poticanje društvenih i tehnoloških inovacija. Energetske zajednice zato su obećavajući smjer energetske tranzicije na obnovljive izvore energije i dosezanja ciljeva klimatske neutralnosti Europske unije.

"Energetske zajednice u Hrvatskoj poznajemo prvenstveno kao energetske zadruge. Trenutno ih imamo svega 10-ak, od čega je posljednja nedavno osnovana energetska zadruga Apsyrtides u gradu Cresu. U 2021. očekujemo usvajanje direktive EU o energetskim zajednicama, čime će se stvoriti legislativni okvir za korištenje njihovog punog potencijala za demokratizaciju energetike u Hrvatskoj", objasnio je Goran Čačić, voditelj projekta iz Zelene energetske zadruge.

U projekt SCCALE 203050 - Održiva kolektivna akcija građana za lokalnu Europu je uključeno pet pilota iz Francuske, Belgije, Nizozemske, Hrvatske i Grčke. Piloti će predstavljati širok spektar energetskih projekata (proizvodnja, daljinsko grijanje, energetska obnova zgrada, promjena ponašanja korisnika) u lokalnim zajednicama. Kroz prvi skup aktivnosti projekta kreirat će se alati za izgradnju energetske zajednice, dok će se drugi skup aktivnosti usredotočiti na pilotiranje, razvoj i replikaciju zajednica. Ambicija je potaknuti uspostavljanje i razvoj barem 96 energetskih zajednica u narednih pet godina i razviti sveobuhvatnu metodologiju za uspostavljanje energetskih zajednica koje se mogu replicirati diljem Europe i izvan njenih granica.

"Cilj projekta SCCALE 20-30-50 je stvoriti 'kritičnu masu' koja će doprinijeti usvajanju koncepta energetskih zajednica u cijeloj Europi. Kroz rad na projektu, osigurat ćemo jasne putokaze energetskim zajednicama različitih struktura za različite vrste kolektivnih građanskih akcija, uključujući smjernice o financijskim, pravnim, tehničkim i upravljačkim aspektima izgradnje zajednice", objasnio je Goran Čačić.

Uz Zelenu energetsku zadrugu, partner projekta je i Grad Poreč. Zadruga i Grad kroz ovaj će projekt surađivati na aktiviranju Porečana te razvoju inovativnog i održivog modela financiranja za primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za gradske zgrade kulturne baštine. Planje izgraditi model za realizaciju novih projekata te doprinijeti otvorenom dijalogu na lokalnoj razini uprocesu tranzicije Hrvatske prema niskougljičnom društvu,koji će biti primjenjiv i u drugim hrvatskim gradovima.

<
Vezane vijesti