H-Alter
eurobarometar.jpgGotovo svi (96 posto) od više od 27 000 građana EU obuhvaćenih istraživanjem izjavili su da je zaštita prirode naša dužnost i da ima ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena.

Prema novom istraživanju Eurobarometra, Europljane sve više brine stanje prirode i okoliša. Gotovo svi (96 posto) od više od 27 000 građana obuhvaćenih istraživanjem izjavili su da je zaštita prirode naša dužnost i da ima ključnu ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. Istraživanje pokazuje sve izraženiju svijest o važnosti biološke raznolikosti, prijetnjama kojima je izložena i mjerama koje treba poduzeti za njezinu zaštitu.

Stajališta građana u skladu su s ciljevima EU-ove strategije o biološkoj raznolikosti do 2020., kojima se želi prekinuti gubitak biološke raznolikosti i usluga ekosustava. U skladu su i s ciljevima direktiva EU-a o pticama i staništima, koje su temelj politike zaštite prirode EU-a. Ovo istraživanje Eurobarometra prethodi prvoj globalnoj procjeni stanja prirode i ljudskog mjesta u njoj koju je predstavila Međuvladina platforma za bioraznolikost i usluge ekosustava (IPBES). Istraživanje je provedeno u 28 država članica EU-a u razdoblju od 4. do 20. prosinca 2018. U okviru istraživanja provedeni su razgovori s 27 643 ispitanika iz različitih socijalnih i demografskih skupina. Razgovori su provedeni osobno, u domu ispitanikâ i na njihovu materinskom jeziku.

Stavovi u Hrvatskoj, izvor: Eurobarometar Stavovi u Hrvatskoj, izvor: Eurobarometar
<
Vezane vijesti