H-Alterova redakcija smatra da je vrijeme za izlazak iz faze protivljenja u fazu artikuliranja jasnih zahtjeva prema ovoj ili bilo kojoj budućoj vlasti. Zbog toga potičemo javnost na artikuliranje takve pozicije. Kao predložak za raspravu nudimo naš vlastiti popis od deset zahtjeva.

Kako zahtijevati prijevremene izbore, a istodobno prosvjedovati protiv svih najvećih parlamentarnih stranaka? Koliko dugo se na istom valu mogu zadržati ljudi koji pozivaju na pomirenje hrvatskog fašizma i antifašizma kao da na njihova usta uglas zbore Maks Luburić i Franjo Tuđman, studenti koji su se profilirali zahtjevima protiv komercijalizacije visokog školstva ili pak protiv ulaska Hrvatske u NATO-pakt, te anarhisti, ljudi iz Crvene akcije ili Radničke borbe? Znači li paljenje EU-zastave ultimativno protivljenje Evropskoj Uniji, ili protivljenje osionosti kojom hrvatska politička elita vodi našu zemlju u tu međunarodnu tvorevinu?

H-Alterova redakcija smatra da je vrijeme za izlazak iz faze protivljenja u fazu artikuliranja jasnih zahtjeva prema ovoj ili bilo kojoj budućoj vlasti. Zbog toga potičemo javnost na artikuliranje takve pozicije. Kao predložak za raspravu nudimo naš vlastiti popis od deset zahtjeva koji za cilj imaju sprečavanje daljnje zloupotrebe vlasti i korupcije, postizanje veće socijalne ravnopravnosti, uvažavanje prava radnika, punu transparentnost u politici prema EU i omogućavanje ujednačenog regionalnog razvoja. Kao i uvijek, našim čitateljicama i čitateljima na raspolaganju je prostor za komentiranje i aktivnu raspravu koja može dovesti do usvajanja zajedničkih stajališta, a ovdje za sam početak, dakle,

Z A H T I J E V A M O :

1. Obustavu novih privatizacija strateških hrvatskih resursa poput voda i šuma, prometne infrastrukture ili urbaniziranih javnih površina, te hitnu nacionalizaciju već privatiziranih strateških javnih poduzeća i banaka;

2. Sveobuhvatnu reviziju privatizacije uz sankcioniranje bez mogućnosti zastare za sve kriminalne slučajeve, te povrat imovine prvotnim vlasnicima - radnicima i građanima;

prosvjedi_intelektualci_e8a.jpg

4. Povratak socijalnim vrijednostima države blagostanja i rekonstrukciju temeljnih javnih sustava kao što su svima jednako dostupno zdravstvo, u potpunosti javno financirano visoko obrazovanje i mirovinski fond zaštićen od tržišta;

5. Odgađanje stupanja Hrvatske u članstvo EU-a do daljnjeg, zbog sumnje u podređenu ulogu koja joj je u njoj namijenjena. Zahtijevamo da referendum o ulasku u EU bude raspisan prije potpisivanja pristupnog ugovora, te da Vlada barem šest mjeseci prije referenduma predoči javnosti sve podatke o rezultatima pristupnih pregovora koji su se odvijali u uvjetima drastične netransparentnosti;

6. Bezuvjetnu zaštitu preostalih radničkih prava kroz radno zakonodavstvo i postojeće kolektivne ugovore;

7. Zakonsko jačanje mehanizama direktne i participativne demokracije poput referenduma, uz otvaranje svih javnih prostora za slobodno okupljanje građana;

8. Potpunu dostupnost i transparentnost svih podataka iz cjelokupnoga javnog financijskog i ostalog poslovanja;

9. Upravnu decentralizaciju Hrvatske te prebacivanje znatnijeg dijela ključnih ovlasti na niže teritorijalne jedinice;

10. Temeljitu demokratizaciju svih stranaka, što treba biti uređeno zakonom o političkim strankama, kao i djelotvorno zakonsko reguliranje financiranja predizbornih kampanja tih organizacija i njihovih izbornih kandidata.

Ključne riječi: prosvjedi, antivladini prosvjedi
<
Vezane vijesti