zez_projekti.jpgZelena energetska zadruga, društveno poduzeće koje pomaže građanima i javnom sektoru u prelasku na obnovljive izvore energije, u Gradu Varaždinu će u naredne tri godine testirati inovativne modele energetske učinkovitosti u korištenju obnovljivih izvora energije kroz dva nova projekta u sklopu europskog programa za Istraživanje i inovacije Obzor 2020.

Modeli se temelje na praćenju i poticanju promjene ponašanja potrošača, čime se mogu ostvariti uštede u vlastitoj potrošnji, ali i utjecati na učinkovito korištenje obnovljivih izvora energije. Oba projekta traju od jeseni 2020. do jeseni 2023., a provode se u suradnji s Gradom Varaždinom i lokalnom zajednicom te partnerima iz zemalja Europske unije.

“Obnovljive izvore energije, poput sunčeve, još uvijek ne možemo skladištiti u velikim količinama, čime se smanjuje učinkovitost njihova korištenja. Želimo potaknuti usvajanje navika kod potrošača koje će tome doprinijeti, a kojima će i sami ostvariti uštede. To ćemo postići uz pomoć digitalnih alata, ali i kroz prilike za dodatnu edukaciju o energetskoj učinkovitosti. Projektima ćemo obuhvatiti potrošače unutar rezidencijalnog, industrijskog i tercijarnog sektora, čime nam je cilj djelovati sveobuhvatno u poticanju energetske učinkovitosti na jednoj lokaciji - u ovom slučaju u gradu Varaždinu”, objasnila je Lucija Nađ, voditeljica projekata za Hrvatsku iz Zelene energetske zadruge.

“Postizanje punog potencijala za energetsku tranziciju zahtijeva promjenu paradigme, pronalaženje alternativnih rješenja koja potiču angažman potrošača i koja ih podržavaju u smanjenju potrošnje energije".

Projekt Nudge baziran je na tehnikama potiskivanja, odnosno nudging tehnikama, kojima se ne ograničavaju mogućnosti u potrošnji, a uspješno rade promjene u energetskoj učinkovitosti koje potrošači mogu primijetiti i na svom računu za električnu energiju. Istraživanja u sklopu projekta bit će usmjerena i na kreiranje smjernica za donošenje javnih politika povezanih s poticanjem energetske učinkovitosti.

Projekt ReDream bavit će se energetskom učinkovitošću na razini cijelog elektroenergetskog sustava, pri čemu će u njegovo središte biti stavljen potrošač kako bi se dobio uvid i realni podaci o korištenju električne energije u različitim sektorima. Kroz projekt će se razviti digitalna platforma za povezivanje potrošača na tržištu električne energije. Time će se istraživati uloga potrošača na tržištu, pružiti im se podrška u upravljanju sustavom, omogućiti prilika za uštede te prilika za aktivnije uključivanje u proces energetske tranzicije u Hrvatskoj.

Promjene u ponašanju potrošača će se pratiti i poticati kroz upotrebu pametnih uređaja, tzv. Smart Meter uređaja za kućanstva te kontrolera za podizanje topline ili hlađenje u industrijskim postrojenjima. Ove će uređaje Zelena energetska zadruga osigurati za građane-vlasnike malih sunčanih elektrana i organizacije koje će sudjelovati u istraživanjima u sklopu projekata.

“Postizanje punog potencijala za energetsku tranziciju zahtijeva promjenu paradigme, pronalaženje alternativnih rješenja koja potiču angažman potrošača i koja ih podržavaju u smanjenju potrošnje energije. Kroz ove projekte cilj nam je doprinijeti kreiranju takvih rješenja u Hrvatskoj”, zaključila je Lucija Nađ iz Zelene energetske zadruge.

<
Vezane vijesti