H-Alter
hidrant_trogir.jpgTrogir je nekad imao javne česme, a danas je jedan od rijetkih gradova u Dalmaciji koji ih više nema.

Građanska akcija Trogir – GAT uputila je na trogirsku gradsku upravu inicijativu za povratak javnih česmi taj grad. Trogir je nekad imao javne česme, a danas je jedan od rijetkih gradova u Dalmaciji koji ih više nema.

Trg sedam palmi
Trg sedam palmi

Inicijativu GAT-a za povratak česmi supotpisuje nekoliko stotina građana i građanki Trogira, ali i osoba iz cijele Hrvatske, uključujući niz stručnjaka i strukovnih organizacija poput Hrvatskog društva krajobraznih arhitekata.

Predloženo je da česme budu postavljene na nekoliko lokacija u gradu, primjerice na Rivi i na Trgu sedam palmi gdje su i ranije postojale.  

U incijativi se ističe da su javne česme pokazatelj uljuđenosti neke sredine, komunalnog, javnozdravstvenog i civilizacijskog standarda, ali i dio trogirske urbane tradicije.

Građanska akcija Trogir - GAT je neformalna i volonterska aktivistička grupa koja se bavi poboljšanjima Trogira.

Inicijativa za česme pokrenuta je u suradnji GAT-a s volonterskom platformom 1POSTOZAGRAD koja je osim u Zagrebu, angažirana na nekoliko inicijativa - tekućih ili u pripremi - u više dalmatinskih gradova vezano uz povijesne i nove javne česme. Sve kao dio šire kampanje za veću prisutnost punktova s besplatnom pitkom vodom u javnom prostoru, odnosno afirmaciju vode kao ljudskog prava i javnog dobra.

Ključne riječi: javni prostor, voda, Trogir
<
Vezane vijesti