Foto: DAZFoto: DAZDruštvo arhitekata Zagreba u suradnji s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Gradom Zagrebom pokrenulo je ambiciozni projekt urbane revitalizacije javnih prostora u gradu Zagrebu kroz provedbu 17 zahvata i intervencija u javnim prostorima na području cijeloga grada.

Tijekom posljednjih pet mjeseci Katedra za urbanizam Arhitektonskog fakulteta i program Društva arhitekata Zagreba Akupunktura grada proveli su raznovrsna istraživanja grada Zagreba kako bi identificirali javne gradske prostore koji trebaju uređenje ili imaju potencijal odgovoriti na životne potrebe stanovnika grada.

Za izradu studije lokacija javnog gradskog prostora korištena inovativna metoda rada što objedinjuje istraživanje koje kreće "od dolje prema gore"  s istraživanjem koje kreće "od gore prema dolje".Istraživanja su sadržavala dva dominantna pristupa. Skupina istraživača Katedre za urbanizam provela je znanstveno stručno istraživanje kojim su identificirani problemi i dani prijedlozi unaprjeđenja javnog prostora uz cjelovito sagledavanje grada sa stajališta urbanističkog planiranja. Akupunktura grada je, s druge strane, istraživala na koji se način stanovnici odnose prema gradu te koje su lokacije važne njima. Primarni izvori bili su izravni razgovori s građanima, udrugama, vijećima gradskih četvrti te elektronička komunikacija.

Preklapanje tako dobivenih podataka rezultiralo je utvrđivanjem prijedloga 33 lokacije za uređenje. Na svakoj od tih lokacija istaknute su mogućnosti gradskog prostora za rješavanje potreba koje nedostaju građanima. Predložene lokacije se prema temama mogu podijeliti na trase (ulične, pješačke i biciklističke), trgove (za okupljanje i one reprezentativne), parkove (rekreativne, dječje, za odmor, i one s posebnim prostorom za ljubimce), kao i na komunikacijske točke (koje olakšavaju pješački i biciklistički promet, poput prometnih čvorišta, pothodnika i sl.).

Za izradu studije lokacija javnog gradskog prostora korištena inovativna metoda rada što objedinjuje istraživanje koje kreće "od dolje prema Za veći dio odabranih lokacija provest će se i Akupunktura grada, koja će osigurati participativnost građana u odlučivanju i iskazivanju stvarnih potreba te će na taj način dati doprinos kvalitetnoj pripremi programa i podloga za te lokacije.gore" (istraživanje Akupunkture grada) s istraživanjem koje kreće "od gore prema dolje" (urbanističko istraživanje). Utvrđeno je da jedna metoda potiče drugu, te da je objedinjavanjem omogućeno provjeravanje i potvrđivanje rezultata obiju studija. Doprinos provedenog istraživanja je u razvijanju novih metoda rada i alata kojima se može potaknuti daljnji razvoj procesa urbane revitalizacije javnih prostora u gradu Zagrebu.

Sve lokacije se mogu naći na interaktivnoj mapi u kojoj postoji i kratki opis identificiranih lokacija. Nakon javne rasprave koja se otvara predstavljanjem u Društvu arhitekata Zagreba, u suradnji s Gradom odabrat će se 17 lokacija koje će ići u daljnje uređenje, a koje će se urediti temeljem utvrđenih potreba.

Po odabiru 17 lokacija i utvrđivanju obuhvata i investicija, Arhitektonski fakultet će provest cjelokupni stručni program projekta, te će za sve pojedine lokacije izraditi natječajne programe i podloge. Za veći dio odabranih lokacija provest će se i Akupunktura grada, koja će osigurati participativnost građana u odlučivanju i iskazivanju stvarnih potreba te će na taj način dati doprinos kvalitetnoj pripremi programa i podloga za te lokacije. Društvo arhitekata Zagreba provest će potom arhitektonsko-urbanističke natječaje, a po odabiru idejnih rješenja Gradski ured za prostorno uređenje pripremit će realizacije intervencija.

Ovakav distribuirani pristup imat će za učinak poboljšanje cjelokupne slike grada, te unaprjeđenje kvaliteta urbanog života građana kroz segmente stanovanja, rekreacije, odmora i društvene kohezije. Dinamika provedbe projekta proteže se kroz 2015. i 2016. godinu. Osim pripreme i uređenja grada, ove će intervencije doprinijeti stvaranju pozitivnog odnosa građana prema javnom prostoru, te stvaranju pozitivnog ozračja i optimizma u gradu.

Ključne riječi: urbanizam, Grad Zagreb
<
Vezane vijesti