Foto: Eko ZadarFoto: Eko ZadarU ponedjeljak je na ulazu u Gradsku knjižnicu Zadar postavljena glasačka kutija, a građani su pozvani da se izjasne o budućnosti bivše vojarne Stjepana Radića. Na poleđini glasačkog listića nalazi se prikaz prostora bivše vojarne na kojem su zgrade i površine označene brojevima, te je navedena njihova aktualna namjena ili sadržaj. Na dijelu listića namijenjenom za izjašnjavanje, pored brojeva kojim su označene zgrade i površine, građani mogu upisati sadržaje za koje bi željeli da se realiziraju na svakoj pojedinoj lokaciji. Glasačka kutija bit će postavljena do 12. lipnja.

Na listiću je postavljeno i pitanje "Jeste li za uklanjanje žičanih ograda koje priječe pješački prolaz unutar kompleksa bivše vojarne?"

Postavljanje glasačke kutije dio je aktivnosti Vojarna narodu! Projektiraj svoj kvart koja se provodi u sklopu projekta udruge Eko-Zadar. Građani/ke se mogu također izjasniti i u prostorijama udruge, ali i putem online ankete dostupne na mrežnoj stranici udruge - ovdje

Rezultati izjašnjavanja bit će predstavljeni na javnoj tribini i koja će se održati 14. lipnja, s početkom u 18 sati u zgradi nekadašnje menze koja danas udomljava skate park.

"Na javnoj tribini iznijet ćemo rezultate izjašnjavanja, a u daljnjim aktivnostima zagovarat ćemo da se stavovi građana i građanki uvrste u budući urbanistički plan uređenja prostora ove bivše vojarne", istaknula je voditeljica projekta Nives Rogoznica.

<
Vezane vijesti