svijet_po_mjeri_djevojcica.jpgU utorak, 10. prosinca, na Međunarodni dan ljudskih prava u 12h Platforma za reproduktivnu pravdu u suradnji s udrugama PaRiter iz Rijeke, Antifjaka iz Zadra, Stop nasilju iz Šibenika i Kul Pong iz Bjelovara najavljuje javnu akciju “Za svijet po mjeri djevojčica”.

Cilj akcije je još jednom upozoriti na nasilje nad ženama kao društveni problem te zatražiti promjene koje će doprinijeti prevenciji i suzbijanju nasilja. Tijekom akcije čitat ćemo zahtjeve koji uključuju nužne zakonodavne i institucionalne promjene za svijet po mjeri djevojčica.

U proteklih godinu dana u Hrvatskoj smo svjedočile procesima otkrivanja nasilja nad ženama kao društvenog problema i trima uspješnim kampanjama koje su mobilizirale građanke i građane - #Prekinimošutnju, #Spasime i #Pravdazadjevojčice. Međutim, promjene koje su potrebne da bi se problem sustavno riješio nisu postignute, stoga nastavljamo s našim aktivnostima.

Akcije će se održati 10.12. u 12h:
u Bjelovaru, Kul Pong Klub
u Rijeci, ispred Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca
u Šibeniku, ispred Gradske uprave
u Zadru, ispred zgrade Općinskog suda
u Zagreb, na Trgu sv. Marka.

Zahtjevi su:

● Akcijski plan za zaštitu ženskog zdravlja
● Nadzor nad kvalitetom zdravstvenih usluga
● Unaprjeđenje sustava zaštite pacijenata –bolja provedba Zakona o zaštiti prava pacijenata
● Proračunsko financiranje svih mjera prevencije, zaštite i sankcioniranja obiteljskog i seksualnog nasilja u skladu s preuzetim međunarodnim i zakonskim obvezama:
- Dugoročno, a ne projektno financiranje nezavisnih usluga za podršku ženama žrtvama nasilja u zajednici, a koje vode ženske organizacije – SOS linije, savjetovališta i skloništa
- Uspostava i financiranje skloništa i savjetovališta u regijama i sredinama gdje ih nema i to kroz suradnju sa specijaliziranim ženskim organizacijama
- Nacionalna SOS linija za sve oblike nasilja nad ženama koja će raditi 24 sata – mrežno postavljena u suradnji s postojećim SOS linijama koje vode ženske organizacije
- donošenje Nacionalne strategije za suzbijanje svih oblika seksualnog nasilja
- Najmanje 3 dodatna regionalna savjetovališta za seksualno nasilje pod supervizijom Ženske sobe
- Najmanje 6 novih skloništa, uspostavljena u suradnji sa ženskim organizacijama u skladu sa standardima kvalitete autonomnih ženskih skloništa
- za osiguravanje dovoljnog broja potrebnih, lako dostupnih, regionalnih Centara, Ženska soba je spremna uz podršku na otvaranje 3 regionalne podružnice
- Specijalističke edukacije za sve javne službe odgovorne za zaštitu i sankcioniranje rodno uvjetovanog nasilja – policija, pravosuđe, socijalni rad, zdravstvo, obrazovanje
- Sustavno uvođenje vođenje građanskog odgoja koji djecu podučava rodnoj ravnopravnost i nenasilje kao i seksualne edukacije u sklopu zdravstvenog odgoja

● Usvajanje izmjena Kaznenog zakona do kraja 2020.godine
● Usvajanje izmjena Zakona o suzbijanju nasilja u obitelji do kraja 2020.godine
● Usvajanje izmjena Zakona o kaznenom postupku do kraja 2020.godine