Milan Bandić objavio rezultate drugog po redu natječaja za portale koji je raspisao u ovoj godini, a Gradski ured za kulturu priznao da je upravo gradonačelnik taj koji odlučuje o potporama u okviru Gradskih potreba u kulturi

Portali tjedno.com, politikaplus.com, mojzagreb.info, novi-zagreb.hr, indeks.hr i dalje.com  dobili su od Grada Zagreba potpore u vrijednosti od 27 do 45 tisuća kuna, i to za izvještavanje o radu sjednica Gradske skupštine te pisanje o pritužbama građana upućenih gradskim zastupnicima. Najveći iznos pripao je portalima index.hr i dalje.com, a najmanji mojzagreb.info i novi-zagreb.hr. Tjedno.com i politikaplus.com su u srednini sa po 30 tisuća kuna zagrebačkih građana u blagajni.

Osim što je sama ideja financiranja takvih sadržaja na klizavom području sukoba interesa jer teško je povjerovati da će Grad Zagreb bezuvjetno podupirati kritičko pisanje o problemima građana ili objektivno izvještavanje sa sjednica Gradskog vijeća, ovdje se još jednom trebamo podsjetiti na lošu zagrebačku politiku financiranja elektroničkih publikacija u nastajanju.

Sretni dobitnici koje je Grad uveselio u ovo predblagdansko vrijeme isti su oni koji su dobili novce i u prethodnom natječaju

Naime, ovo je tek drugi do sada natječaj Grada Zagreba koji izravno financira portale. Prvi je objavljen 19.6. ove godine, a rezultati u rujnu ove godine. Njegovi ciljevi bili su nešto širi - ticali su se ekologije, kulture, ljudskih prava. No, kriteriji su ostali uglavnom isti, tako da je mali broj portala imao priliku natjecati se. Sretni dobitnici koje je Grad Zagreb uveselio u ovo predblagdansko vrijeme tako su isti oni koji su dobili novce i u prethodnom natječaju.

O problematičnosti samih propozicija kao i rezultata pisali smo u nekoliko navrata. Unatoč upozorenjima, Grad Zagreb je i ovaj put ostavio kriterije poput zavedenosti u registar elektroničkih publikacija, koji signaliziraju ili da su neki portali poput dalje.com trebali biti diskvalificirani iz natječaja, ili da iz Agencije za elektroničke medije neistinito izvještavaju o neažuriranosti upisnika koji vode. Osim toga, iz "igre" su unaprijed bili izbačeni korisnici budžetskih sredstava, dakle oni kojima je već bilo priznato da njihovi sadržaji predstavljaju nekakav javni interes.

Druga vijest iz zagrebačkog poglavarstva koja se tiče (i) medija odnosi se na Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport. Pročelniku Ivici Lovriću, savjetnici Bruni Fijember i službeniku za informiranje Branku Brčiću trebalo je više od osam i pol mjeseci da odgovore na pitanje koje smo im postavili pozivajući se na Zakon o pravu na pristup informacijama, koje je glasilo: Tko ustvari raspodjeljuje sredstva za javne potrebe u kulturi?

Iz odgovora Gradskog ureda za kulturu proizlazi da sredstva za javne potrebe u kulturi raspodjeljuje Milan Bandić, glavom i bradom

Iz odgovora proizlazi da ih raspodjeljuje Milan Bandić, glavom i bradom: "Na temelju Statuta Grada Zagreba i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2012, što ju je prigodom donošenja Proračuna Grada Zagreba za 2012. donijela Gradska skupština, gradonačelnik Grada Zagreba donio je Plan sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2012, koji sadrži raspored sredstava na pojedine korisnike, a donijet je na temelju prijedloga programa rada i plana sredstava Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport u kojem su sredstva planirana", stoji u odgovoru koji je stigao 12. prosinca na zahtjev za informaciju koji smo uputili 20. ožujka.

Odmah smo zatražili od Grada i te dokumente - plan sredstava i prijedlog plana sredstava, pa se nadamo da ćemo ih dobiti do ljeta 2013..

Zanimljivo je primijetiti da Program javnih potreba u kulturi za 2012. godinu ne sadrži ono što bi svaki upravni akt trebao sadržavati, a to je propis na osnovu kojega je donesen.

Dapače, uvodni dio u kojem se javnosti pružaju neke najosnovnije informacije o pravnom okviru i o proceduri donošenja Programa, ove je godine bio izostavljen iz toga dokumenta.

Iako iz gore citirane informacije proizlazi da Plan sredstava donosi gradonačelnik, u zaglavlju je naveden Gradski ured za kulturu.

Nadalje, Program javnih potreba u kulturi za 2011. godinu, kao i za prethodne godine, sadržavao je, u tom uvodnom dijelu, formulaciju: "Primjenom Kriterija za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba, a na temelju stručne podloge i mišljenja kulturnih vijeća iz pojedinih područja kulture kao stručnih savjetodavnih tijela, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport je razmatrao i vrednovao, te izvršio odabir prijedloga programa koji su po provedenom postupku uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2011., a financirat će se planiranim sredstvima." Ta formulacija, kao i čitav uvodni dio Programa, pa i ostatak dokumenta, prikriva činjenicu koja sada izlazi na vidjelo - da je gradonačelnik (ipak) ključna figura u raspodjeli sredstava za javne potrebe u kulturi!

<
Vezane vijesti