Foto: L.R.Foto: L.R."Najoštrije osuđujemo prijetnje koje je v. d. dekana Željko Holjevac uputio na fakultetske e-mail adrese izravno dvjema kolegicama i dvama kolegama, a koju su kao skriveni adresati primili i drugi potpisnici sazivanja sjednice Vijeća Filozofskog fakulteta", priopćili su iz Inicijative članova i zamjenika u Vijeću Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Iz inicijative ističu kako je prijetnja kaznenim sankcijama upućena njihovim kolegicama i kolegama samo zbog toga što su u ime velikog broja potpisnika urudžbirali materijale za sjednicu i zahtjev za dodjeljivanjem prostorije u kojoj će se sjednica održati. Članovi i članice inicijative izražavaju solidarnost sa svojim kolegama i kolegicama te zahtijevaju da se nad zaposlenicima Filozofskog fakulteta prestane provoditi nasilje kroz institucije. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

Skrećemo vam pažnju da poruka završava upozorenjem kako se kolegice i kolege moraju "biti spremni suočiti s pravnim posljedicama (…) nelegalnih aktivnosti", odnosno "neovlaštenog obavljanja službene radnje (čl. 322 Kaznenog zakona)".

 --------------- Originalna poruka -----------------------

Naslov: Nelegalno organiziranje sjednice Fakultetskog vijeća

Šalje:  "Monika Grdovic" <mgrdovic@ffzg.hr>

Datum:  Pet, studeni 18, 2016 2:52 pm

Prima:  aaaaaa@ffzg.hr

        aaaaaaaa@ffzg.hr

        aaaaa.aaaaaa@ffzg.hr

        aaaaaaaa@ffzg.hr

-----------------------------------------------------------

Poštovani kolega AAAAA,

Poštovana kolegice CCCCC CCCCCC,

Poštovani kolega CCCCCC,

Poštovani kolegice AAAAAAA AAAAAA,

u svezi s vašim dopisima i pozivima, koje ste mi uputili preko urudžbenog zapisnika (Urbroj: 3804-850-16-1 i Urbroj: 3804-850-16-69 od 16. studenoga 2016.), dužan sam vas kao potpisnike dopisa i organizatore nelegalne izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća podsjetiti da, prema Statutu Filozofskoga fakulteta, Fakultetsko vijeće radi na sjednicama koje priprema, saziva i kojima predsjedava dekan Fakulteta (čl. 36., st. 1. Statuta). Dužan sam vas također upozoriti da su sve aktivnosti kojima namjeravate organizirati izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća, kršeći navedenu odredbu Statuta kao i Odluku Senata Sveučilišta o poništavanju izbora za Studentski zbor Filozofskog fakulteta i studentskih predstavnika u Fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta te o provođenju novih izbora (Klasa: 602-04/16-34/2; Urbroj: 380-020/173-16-1 od 13. rujna 2016.), ne samo protustatutarne nego i protuzakonite u smislu neovlaštenog obavljanja službene radnje (čl. 322 Kaznenog zakona) te da se morate biti spremni suočiti s pravnim posljedicama takvih nelegalnih aktivnosti.

S poštovanjem,

O.d. dekana

izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac

---------------------------------------------------------

Našim kolegicama i kolegama v. d. dekana dakle prijeti sankcijama na temelju čl. 322. Kaznenog zakona koji glasi: "Tko neovlašteno izvrši kakvu radnju koju je ovlaštena izvršiti samo službena ili vojna osoba, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine". Prijetnja je upućena kolegicama i kolegama koji su izdvojeni i imenovani kao organizatori podložni kaznenim sankcijama samo zbog toga što su u ime velikog broja potpisnika urudžbirali materijale za sjednicu i zahtjev za dodjeljivanjem prostorije u kojoj će se sjednica održati.Izražavamo solidarnost s prozvanim kolegicama i kolegama te zahtijevamo da se nad zaposlenicima Filozofskog fakulteta prestane provoditi nasilje kroz institucije

Jasno se vidi da v. d. dekana u tom upozorenju kolegicama i kolegama prijeti poimenično i izravno - a posredno, kao skrivenim adresatima, i drugim potpisnicima zahtjeva - vrlo ozbiljnim sankcijama te se predstavlja kao službena osoba, premda ni dekan ni v. d. dekana sukladno tom Zakonu nisu službene osobe, nego javni, a ne državni službenici, a kamoli dužnosnici. Naime, u čl. 87. istog Zakona propisuje se da je "Službena osoba državni dužnosnik ili službenik, dužnosnik ili službenik u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, nositelj pravosudne dužnosti, sudac porotnik, član Državnog sudbenog vijeća ili Državnoodvjetničkog vijeća, arbitar i javni bilježnik. Službenom osobom smatra se i osoba koja u Europskoj uniji, stranoj državi, međunarodnoj organizaciji koje je Republika Hrvatska član, međunarodnom sudu ili arbitraži čiju sudbenost Republika Hrvatska prihvaća, obavlja dužnosti povjerene osobama iz prethodne rečenice".

Dakle, v. d. dekana se u svrhu zastrašivanja kolegica i kolega pogrešno predstavlja kao službena osoba čime istodobno krši zakon (kao u slučaju potpisivanja nezakonitog aneksa ugovora o radu bivšeg dekana Previšića). Ovakav postupak v. d. dekana Holjevca, da neosnovano prijeti našim kolegicama i kolegama, navodi na zaključak da je očito krenuo stopama svojeg prethodnika koji je svojedobno podnio kaznene prijave protiv dvije kolegice i redovne profesorice na ovom Fakultetu. Izražavamo solidarnost s prozvanim kolegicama i kolegama te zahtijevamo da se nad zaposlenicima Filozofskog fakulteta prestane provoditi nasilje kroz institucije.

 Inicijativa članova i zamjenika u Vijeću FF-a

<
Vezane vijesti