H-Alter
Foto: Vijeće EuropeFoto: Vijeće EuropeVijeće Europe prepoznaje vrijednost medija zajednice kao izvora lokalnog sadržaja, kulturne i jezične raznolikosti, medijskog pluralizma, socijalnog uključivanja i interkulturalnog dijaloga. Podržava predanost medija u zajednici na radu medijske i informacijske pismenosti, kroz razvoj kritičkog i kreativnog mišljenja i aktivno sudjelovanje u proizvodnji medijskih sadržaja.

Vijeće Europe prepoznaje važnu ulogu medija zajednice u podržavanju temeljnog prava na slobodu izražavanja i informiranja, kako je utvrđeno u članku 10. Europske konvencije o ljudskim pravima. Mediji zajednice obuhvaćaju oblike emitiranja i / ili multimedijske projekte i dijele neke od sljedećih obilježja: neovisnost od vlade, poslovnih tvrtki, vjerskih institucija i političkih stranaka; neprofitna orijentacija; dobrovoljno sudjelovanje građana u osmišljavanju i upravljanju

programima; aktivnosti usmjerene na društvenu dobit i korist u zajednici; vlasništvo i odgovornost prema lokalnim zajednicama i / ili zajednicama od interesa kojima služe; predanost inkluzivnim i interkulturalnim praksama.

Mediji zajednice su obično organizacije civilnog društva registrirane kao pravne osobe koje nude i potiču sudjelovanje na različitim razinama svojih struktura. Također ih se naziva "trećim medijskim sektorom". Mediji zajednice imaju jasan identitet, i razlikuju se od nacionalnih javnih medija i privatnih komercijalnih medija. Kao alternativni i komplementarni kanali medijske proizvodnje i distribucije, mediji zajednice podupiru aktivno građanstvo i političko sudjelovanje za sve. Oni služe različitim zajednicama i uključuju tisuće ljudi, volontera u višejezičnoj medijskoj produkciji, u obuci i u upravljanju – sa ženama, marginaliziranim skupinama, umjetnicima, studentima novinarstva, građanima, neki s migrantima ili izbjeglicama, mladim i starim ljudima.

Posljednjih desetljeća europska su društva postala raznovrsnija i višejezična, ali i sve više podijeljena i isprepletena nejednakošću. Prijelaz na digitalni komunikacijski ekosustav favorizirao je fragmentirane i nejednake mogućnosti putem kojih ljudi mogu konzumirati medije na komercijalnim online platformama. Mediji zajednice su protuteža ovim fenomenima. Na tim inkluzivnim stranicama za dijalog, pitanja kao što su usamljenost i strah od siromaštva, polarizacija i dezinformiranje, mogu biti adresirana.

Iako su mediji zajednice važan dio demokratskog društva, u mnogim europskim zemljama još uvijek nisu formalno i pravno priznati, kao i što im nije omogućen pristup distribucijskim platformama te nije omogućeno održivo financiranje. U aspektu financiranja obično se oslanjaju na javne izvore, volonterske doprinose, programe usavršavanja i na društveno korisne projekte. No u stvarnosti, zbog nedostatka jasnog prepoznavanja važnosti medija zajednice, i u onim zemljama gdje postoje posebni fondovi za financiranje medija zajednice, postoji rizik da ih se ukine ili preusmjeri za druge medije poput privatnih i profitno orijentiranih.

Pristup adekvatnim distribucijskim tehnologijama također je izazov za medije zajednice, koji obično imaju manji doseg te ovise o pristupačnim cijenama u smislu autorskih prava, plaćanja zemaljskih ili digitalnih frekvencija. U većini europskih zemalja mediji zajednice se u nabavi opreme oslanjaju na donacije te je rad većinom volonterski. Također, usluge audio i video emitiranja koje pružaju mediji zajednice su često podcijenjene i nedovoljno plaćene te su rijetko zastupljene na digitalnim platformama.

U kontekstu u kojem su sloboda izražavanja i pristup informacijama sve više ugroženi koncentracijom vlasništva medija i širenjem dezinformacija, mediji zajednice, bilo da je riječ o online, radijskim ili televizijskim, pokazatelj su medijskog pluralizma. Kroz kreativnost, raspravu i učenje doprinose društvenom razvitku i održivoj ekonomiji.

Standardi Vijeća Europe koji se odnose na medije zajednice razvili su se tijekom godina, uz sve veće priznavanje njihovog značaja i potrebe za financijskom potporom. U Preporuci o medijskom pluralizmu i transparentnosti vlasništva nad medijima (2018.) Odbor ministara Vijeća Europe  poziva države članice da podrže osnivanje i rad manjinskih, regionalnih, lokalnih i neprofitnih medija zajednice, te da osiguraju financijske mehanizme za njihov razvoj.


Piši ministrici na Nina Obuljen Koržinek,  Ministarstvo kulture RH, Runjaninova 2, 10  000 Zagreb ili na kabinet@min-kulture.hr


Smjernice Vijeća Europe na engleskom jeziku možete pronaći niže. 

 

leaflet_community_media_en_january_2019.pdf.pdf
Izmjenjeno: 01.03.2019. 10:10
Veličina datoteke: 444,86 kb

<
Vezane vijesti