U sklopu video aktivističke radionice "Restarta" i "Amnesty Internationala Hrvatske", Sven Milekić i Antonija Jovanovski proizveli su dokumentarac o osnovnoškolcima koji ne idu na vjeronauk. "Djecu nećete vidjeti... kao što ih ni društvo ne vidi posljednjih godina", stoji na početku filma.

"Ovo je film o djeci koja ne idu na vjeronauk u osnovnim školama. Ali djecu nećete vidjeti... Kao što ih ni društvo ne vidi posljednjih godina." Rečenice su to kojima počinje Djeca iz rupe u rasporedu, kratki dokumentarni film Svena Milekića i Antonije Jovanovski. Film je realiziran u sklopu projekta Rights & videotapes, radionice video aktivizma u organizaciji Amnesty Internationala Hrvatske i Restart, a kako objašnjava Sven Milekić, tema vjeronauka je izabrana zbog potrebe da se prikaže problem koji nije dovoljno prisutan u javnom diskursu.

"Često se čuje prigovor da je to izmišljen i prenapuhan problem. Mislim da ga društvo nije svjesno, jer svega pet posto djece od prvog do osmog razreda osnovne škole ne ide na vjeronauk. S obzirom da je riječ o fakultativnom predmetu, smatra se kako ne postoji prisila, pa time niti problem. No on se sastoji u tome što djeca koja ne pohađaju vjeronauk, tijekom sata vjeronauka sjede po školskim hodnicima. Zbog toga se osjećaju isključenima, a dobar dio njih i diskriminiranima jer se izvlače različiti zaključci o njihovoj vjeroispovijesti i moralu", objasnio je Sven Milekić u razgovoru za H-Alter.

U filmu Djeca iz rupe u rasporedu pojavljuju se i roditelji koji su upisali svoju djecu na vjeronauk iako nisu vjernici. Taj čin autor filma objašnjava konformizmom. "Ti roditelji ne žele da njihova djeca odskaču od većine pa ih upisuju na vjeronauk iz straha da im djeca ne budu diskriminirana", kaže Milekić, te dodaje kako bi takva praksa prije trebala zabrinuti vjernike, nego li nevjernike.

Na pitanje kako ocjenjuje odnos Ministarstva obrazovanja i sporta prema prikazanoj problematici, Milekić odgovara kako smatra da se Ministarstvo ne trudi dovoljno.  "MZOS se poziva na činjenicu da je vjeronauk fakultativan predmet i da je obveza države da provodi međunarodne ugovore poput onog s Vatikanom. To je samo nastavak politike ove vlade, koja ne želi stati na kraj privilegijama jedne vjerske zajednice, koje idu nauštrb djece koja nisu u većini. Obrazloženje MZOS-a kako su dali naputak školama da kada je god moguće vjeronauk održavaju prvi ili posljednji sat, nije dovoljno", kaže Milekić i dodaje da Ministarstvo već godinama nije uspjelo naći alternativu vjeronauku za one učenike koji ga ne pohađaju. "Naravno, Ministarstvo nikada neće insistirati na revidiranju Vatikanskih ugovora i izbacivanju vjeronauka iz škola", zaključuje Sven Milekić.

Ključne riječi: vjeronauk, ugovori s Vatikanom
<
Vezane vijesti