Foto: WWFFoto: WWFWWF je u nedjelju, na treću godišnjicu proglašenja UNESCO-vog prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav između Hrvatske i Mađarske, u suradnji s lokalnim partnerima organizirao najveću proslavu Dana Europske Amazone do sad. U Velikom skoku na pet plaža duž Mure, Drave i Dunava sudjelovalo je više od tisuću ljudi.

Rijeke su nezamjenjive arterije Europe koje teku preko svih granica, osiguravajući život lokalnim zajednicama, tvrtkama i ekosustavima. Predugo političari nisu uspjeli održati svoja obećanja o zaštiti europskih rijeka i zato se Veliki skok organizira kao glasan poziv da ljudi iz cijele Europe žele svoje rijeke i jezera natrag – u čistom i zdravom stanju!

"Organizacijom proslave Dana Europske Amazone i organizacijom raznih događaja na i uz rijeku željeli smo upozoriti na važnost prirodnih rijeka. Regulacija i hidroelektrane direktno utječu na našu djelatnost raftinga te je nama i našim gostima iznimno važno da se što više rijeka očuva u prirodnom stanju jer je jedino tako moguće uživati u svim njihovim blagodatima", rekao je Nikola Želimorski iz Rafting kluba Matis iz Varaždina, koji su i dio mreže Čuvara rijeka (RiverWatcher-a).

Dan Europske Amazone je proslava nevjerojatnog riječnog krajolika kojeg dijele Austrija, Hrvatska, Mađarska, Slovenija i Srbija.

Dan Europske Amazone je proslava nevjerojatnog riječnog krajolika kojeg dijele Austrija, Hrvatska, Mađarska, Slovenija i Srbija. Svake godine se obilježava 14. srpnja, na rođendan Martina Schneidera Jakobyja iz organizacije EuroNatur, prerano preminulog začetnika ideje o penta-lateralnom prekograničnom rezervatu biosfere. Još jedan razlog ovom terminu je i treća godišnjica otkako je UNESCO proglasio Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav u Hrvatskoj i Mađarskoj svjetskom prirodnom baštinom.

"ZEUS-u je ovo treća godina kako uspješno organizira BIG JUMP u Donjem Međimurju i bližoj Podravini. Više od 15 godina naša udruga radi na promociji posljednjih europskih prirodno meandriranih rijeka Mure i Drave u svome zavičaju. Uz Dan Europske Amazone ove godine napravljen je iskorak u smjeru promocije očuvanih i revitaliziranih pasmina izvornih domaćih životinja te naglašen apel za većim angažmanom u projektima zaštite i očuvanja prirodnih rijeka u Hrvatskoj", rekao je Goran Čižmešija, predsjednik ZEUS-a i koordinator mreže Čuvara rijeka za Međimurje.

Proslava Dana Europske Amazone završila je skokom u Dravu, kao dio europske akcije Veliki skok, zbog koje su tisuće stanovnika Europe točno u 15 sati skočili u svoje rijeke. Na plažama u Osijeku, Varaždinu, Legradu, Križnici i Vukovaru pridružilo se im je i više od tisuću ljubitelja rijeka u Hrvatskoj.

"Proslava Dana Europske Amazone i organizacija Velikog skoka dio je kampanje Naše rijeke, naše blago kojom želimo upozoriti na rad i značaj Čuvara rijeka za očuvanje Mure, Drave i Dunava. Redovnim patroliranjem čamcima po rijekama i njihovim rukavcima oni otkrivaju i prijavljuju ilegalne radnje poput krivolova i nelegalnog vađenja šljunka, a mreža je aktivna i u monitoringu populacija ptica i riba", rekao je Dinko Pešić, koordinator mreže Čuvari rijeka, koji su dio WWF-ovog projekta Zaštita europske linije života.

<
Vezane vijesti