ustavnisuci.jpgUstavni sud riješio je prije nekoliko tjedana zahtjev za ocjenu ustavnosti koji mu je potpisnik ovih redaka uputio davnog 16. veljače 2012. godine. Zahtjev je riješen na najelegantniji način: Ustavni sud proglasio se nenadležnim.
U sklopu projekta "Pravo novinara na pristup informacijama" koji već godinama provodi Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, zatražili smo od Ustavnog suda ocjenu ustavnosti Statuta Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, kao i Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe te iste zaklade.
 
U vezi oba propisa smatrali smo neustavnim i protuzakonitim način na koji ih je Zakladin upravni odbor stavio na snagu. Naime oba propisa, i Statut i Pravilnik, u svojim završnim odredbama određuju da stupaju na snagu danom donošenja, što je protivno Ustavu; Ustav u članku 90. određuje da propisi tijela javne vlasti prije stupanja na snagu moraju biti objavljeni na dostupan način u skladu sa zakonom. Zbog loše Zakladine prakse da njezini opći akti stupaju na snagu danom donošenja, a ne nakon objavljivanja, njezini korisnici nisu se mogli informirati o propisima koji su na snazi. Osporeni Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade bio je objavljen na mrežnim stranicama Nacionalne zaklade tek nekoliko tjedana nakon stupanja na snagu. Zainteresirana javnost nije bila pravodobno
ustavnisud_copy26882.jpg
informirana o sadržaju važećeg propisa, što je moglo izazvati vrlo štetne posljedice po poslovanje udruga – korisnica i potencijalnih korisnica financijskih podrški Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.
U vrijeme podnošenja zahtjeva Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti Zakladinog Statuta i Pravilnika, detaljno smo pisali o proizvođenju nejasne pravne situacije neobjavljivanjem propisa koje je Zaklada po Zakonu odnosno Statutu bila dužna donijeti.
Ustavni sud proglasio se nenadležnim zato što je mjesec i pol dana prije podnošenja našeg zahtjeva za ocjenu ustavnosti na snagu stupio Zakon o upravnim sporovima, koji je ocjenu zakonitosti općih akata prebacio u nadležnost Visokog upravnog suda.
Naš je, dakako, propust što nismo registrirali tu činjenicu. Međutim, propust Ustavnog suda kojem je trebalo dvije godine i osam mjeseci da bi se proglasio nenadležnim daleko je veći. Za donošenja takvog rutinskog rješenja bilo je potrebno da se okupe mudre glave čak jedanaestero ustavnih sudaca i sutkinja (Bagić, Arlović, Babić, Banić, Jelušić, Krapac, Matija, Palarić, Radolović, Šarin i Šeparović), kako bi utvrdili nešto što bi u petnaest minuta mogao samostalno utvrditi i diplomant na stručnom usavršavanju po Mrsićevom zakonu, privremeno angažiran u US-u.
 Naš prethodni zahtjev za ocjenu ustavnosti Statuta Nacionalne Zaklade, koji smo podnijeli još 20. kolovoza 2010. godine, Ustavni sud je u ožujku 2012. ustupio na rješavanje Visokom upravnom sudu RH. S ovog visokog mjesta još uvijek nismo dobili nikakav dopis koji bi se odnosio na rješavanje toga predmeta. Međutim, znademo unaprijed kakav će on biti: s obzirom da je Zaklada u međuvremenu promijenila Statut, to jest ne radi se vise o tekstu istovjetnom onome koji je bio na snazi kada smo prije četiri godine tražili ocjenu njegove ustavnosti – VUSRH će nam jednog lijepog dana uručiti – odbijenicu.
<
Vezane vijesti