Foto: HINAFoto: HINAUdruga Franak zatražila je od Hrvatskog sabora da se izmjenama zakonodavstva provede pravomoćna presuda u "slučaju Franak", odnosno da se bankama naloži vraćanje preplaćenih kamata na temelju te presude.

U dopisu Udruge Franak Saboru traži se i da se zakonodavnim izmjenama odredi da buduća revizija Hrvatske narodne banke obuhvati i rezultate supervizije nad poslovanjem banaka, posebice u razdoblju koje je obuhvaćeno pravomoćnom presudom u 'slučaju Franak' te tijekom konverzije CHF kredita.  

Franak traži i da saborski Odbor za financije i državni proračun zatraži očitovanje središnje banke o rezultatima supervizije, poduzetim mjerama i kaznama te nalozima prema bankama. Poziva i na izmjene zakonske regulative koje bi omogućile da rezultati supervizije i izrečene administrativne mjere oko povrede kolektivnih prava potrošača budu javno obznanjeni kao i da HNB bankama naloži povrat nezakonito stečenih sredstava uvećanih za zakonsku zateznu kamatu, ako se supervizijom utvrde povrede u poslovanju banaka ili ako se to utvrdi pravomoćnom presudom u sudskom postupku. 

"Postavlja se pitanje Vladi RH i Hrvatskome saboru, zašto se pravomoćna presuda Visokoga trgovačkog suda, potvrđena od strane Vrhovnog suda RH, ne provodi u praksi i zašto HNB tolerira nezakonito poslovanje banaka", navode iz Udruge Franak i predlažu da saborski odbori za financije i državni proračun te pravosuđe provedu raspravu o tim pitanjima, na koju bi bili pozvani i predstavnici Udruge Franak, kao i da od HNB-a zatraže očitovanje koje je konkretne korake poduzeo po pravomoćnoj presudi.  

Tom je presudom, ističe Franak, utvrđeno da je sedam poslovnih banaka nezakonito podizalo kamatne stope u ugovorima o kreditima ugovorenim između 10. rujna 2003. i 31. prosinca 2008. godine. U toj udruzi ujedno napominju da ni nakon ponovljenog upita još uvijek nisu dobili očitovanje HNB-a o valutnim rizicima koji se pojavljuju u kreditima s valutnom klauzulom  u eurima te rizicima rasta kamata u svim kreditima.  

Ključne riječi: kredit, Udruga Franak
<
Vezane vijesti