Foto: I.P.Foto: I.P.Udruga Franak uputila je ministru financija i ministru pravosuđa molbu kojom traže da se žurno uspostavi suradnja s HNB-om radi rješenja problema i nezakonitosti koje su se pojavile tijekom konverzije. "Potrebno je i da Ministarstvo financija žurno organizira radnu grupu za analizu i pripremu dopuna Zakona o potrošačkom kreditiranju", upozoravaju iz Udruge.

Organiziranje radne grupe potrebno je radi iznalaženja metodologije za određivanje fiksnoga dijela kamate u svim kreditima u kojima to nije ugovoreno, što je obveza banaka u skladu sa člankom 11.a stavkom 5. Zakona o potrošačkom kreditiranju. Udruga Franak zahtijeva da se u tu radnju grupu imenju i dva njihova predstavnika. 

Ističu kako je u svemu navedenome potrebna i stručna podrška Ministarstva pravosuđa, budući da se radi o pravnoj problematici vezanoj za nezakonito poslovanje banaka uslijed kojeg dužnici u svim kreditima s promjenjivim kamatnim stopama ugovorenim prije 2010. godine već više od jednog desetljeća trpe posljedice i štetu koja se u ukupnim iznosima mjeri u milijardama kuna.

Ključne riječi: kredit, Udruga Franak
<
Vezane vijesti