Foto: unizgFoto: unizgSveučilišna platforma, koja okuplja 15 studentskih udruženja, uputila je otvoreno pismo Senatu Sveučilišta u Zagrebu kako podsjetila na sve probleme Sveučilišta te zatražila da se oni počnu što prije rješavati na razini Senata. Otvoreno pismo platforme prenosimo u cijelosti.

Poštovane članice i poštovani članovi Senata Sveučilišta u Zagrebu,

Obraćamo vam se zabrinuti trenutnim stanjem na Sveučilištu u Zagrebu, odnosno nekim njegovim sastavnicama na kojima svjedočimo brojnim nepravilnostima i nezavidnom studentskom položaju. Smatramo kako ste upravo vi, članovi Senata Sveučilišta u Zagrebu, pravi adresati ovog pisma jer neposredno sudjelujete u upravljanju Sveučilištem te možete utjecati na ispravljanje nepravilnosti.

Situacija na Filozofskom fakultetu u Zagrebu već je podosta poznata te su na nju podjednako upozoravali i nastavnici i studenti. Raspuštanje Studentskog zbora Filozofskog fakulteta potaklo je seriju nelegalnih odluka kojima su studentski predstavnici u Vijeću Filozofskog fakulteta Institucionalna kriza, umjesto da se riješi na samom Filozofskom fakultetu, prebačena je na Senat Sveučilištaizuzeti iz mogućnosti ravnopravnog sudjelovanja na sjednicama Vijeća s čime se većina članova Vijeća iz redova nastavnika nije složila sudeći po tome da nisu pristali na sjednice bez studentskih predstavnika kao konstitutivnog dijela Vijeća Fakulteta. Institucionalna kriza, umjesto da se riješi na samom Filozofskom fakultetu, prebačena je na Senat Sveučilišta koji je donio odluku o povjerenstvima za prijevremene i nelegalno sazvane izbore za Studentski zbor Filozofskog fakulteta. Nemogućnost održavanja Vijeća Filozofskog fakulteta pogubno se odražava na funkcioniranje Filozofskog fakulteta, a simptom je krize upravljanja koju produbljuje obnašatelj dužnosti dekana Željko Holjevac koji neće sazvati sjednicu Vijeća unatoč tome što je većina članova Vijeća izrazila potrebu za tim, vodeći računa o nužnosti legalnosti te sjednice. U ovom periodu krize upravljanja studentima je također bio onemogućen slobodan pristup studentskim prostorijama (A001 i A015) u kojima mnoge studentske udruge drže svoje dokumente koji su neophodni za rad udruga koje izdaju više časopisa stručne tematike te održavaju brojne međunarodne konferencije. Prostorije su ipak u petak 11. studenog vraćene studentima na korištenje.

Na Hrvatskim studijima također svjedočimo opstrukciji redovnog rada. U veljači 2016. godine rektor Damir Boras donio je Odluku kojom blokira redovni rad te sastavnice te kojom obustavlja zapošljavanje i izbor zaposlenika u suradničkim i znanstveno-nastavnim zvanjima kao i Znanstveno-nastavnom vijeću Hrvatskih studija nije dopušteno izabrati članove u taj odbor, rektor je i tu odluku donio samovoljnorazvijanje i mijenjanje studijskih programa. Tom Odlukom također je formiran i odbor koji bi trebao odlučiti o pravnom statusu Hrvatskih studija, odnosno o sudbini pojedinih studijskih programa. Znanstveno-nastavnom vijeću Hrvatskih studija nije dopušteno izabrati članove u taj odbor, rektor je i tu odluku donio samovoljno. Osim problema isključivanja ZNV-a iz procesa odlučivanja, rektor je u odbor imenovao dvije osobe koje su u prošlosti bile u pravnom sporu s Hrvatskim studijima, a jedna od njih predsjedava odborom. Odbor također u osam mjeseci (koliko je Odluka bila na snazi) nije donio nikakav prijedlog ili preporuku, što ukazuje na to da osim opstrukcije rada sastavnice Odluka nije imala nikakvu svrhu. Još jedan primjer oduzimanja autonomije tijelima HS-a je i imenovanje novog voditelja – rektor je, naime, samovoljno imenovao novog voditelja HS-a. Suprotno dosadašnjoj praksi, ZNV nije imao mogućnost izbora novog voditelja, već je uz pozivanje na "koliziju višeg i nižeg akta"' rektor to sam učinio. Važno je naglasiti kako se Odbor za statutarna pitanja još nije oglasio oko takvog tumačenja procedure.

Slučaj Tekstilno-tehnološkog fakulteta od nedavno također plijeni pozornost javnost s obzirom na to da je riječ o neregularnostima neviđenih Nemar fakulteta prema studentima možda se najbolje očitava i u primjeru odbijanja zamolbe studenta za potpuno ili djelomično oslobađanje u participaciji školarine gdje je Uprava svojevoljno odlučila ne uzimati u obzir dohodovni cenzus i tako još jednom kršiti studentska pravarazmjera. Studenti Tekstilno-tehnološkog fakulteta u svibnju počeli su naslućivati probleme u radu institucije. Nakon poziva studentima da dostave svoje indekse u referadu, pod opaskom vođenja statističkih istraživanja, oni koji su se odazvali su po preuzimanju isprava uvidjeli da su im nanovo upisivani kolegiji, i to selektivno. Otprilike u to vrijeme stigla je informacija i da se s početkom naredne akademske godine ukidaju i apsolventske godine. Odnosno, da apsolventske godine nikada nisu ni postojale, te da se radilo o upisanim padovima. O tome nije bilo službene obavijesti osim one da su obaveze studenata javno objavljene na internetskim stranicama fakulteta. Nepravilnosti rada sastavnice reflektiraju se i na rad Studentskog zbora. Popis članova istog donedavno nigdje nije bio objavljen, osim jedne e-mail adrese kolegice koja je već završila studiranje. Nemar fakulteta prema studentima možda se najbolje očitava i u primjeru odbijanja zamolbe studenta za potpuno ili djelomično oslobađanje u participaciji školarine gdje je Uprava svojevoljno odlučila ne uzimati u obzir dohodovni cenzus i tako još jednom kršiti studentska prava.

 

Problemi na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu tiču se ponajviše odnosa između nastavničkih i istraživačkih smjerova. Kako bi se privukao i zadržao veći broj ljudi na STEM nastavničkim smjerovima Senat Sveučilišta u Zagrebu je na redovitoj sjednici 12.3.2013. u Zagrebu donio Problemi na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu tiču se ponajviše odnosa između nastavničkih i istraživačkih smjerovaodluku o subvencioniranju ECTS bodova nastavničkim smjerovima STEM područja. Ovom odlukom je utvrđeno da STEM nastavnički smjerovi kojima je matični fakultet PMF imaju pravo na subvenciju te je takva odluka donijela veliki pomak u razvoju tih područja, ali je u jednom dijelu bila manjkava – njome nisu obuhvaćeni STEM nastavnički smjerovi kojima PMF nije matični fakultet. Tako ste imali primjer da studenti koji studiraju "integrirani preddiplomski i diplomski studij geografije i povijesti smjer: nastavnički" (PMF matični fakultet) ima pravo na tu odluku, a studenti na smjeru "integrirani preddiplomski i diplomski studij povijesti i geografije smjer: nastavnički" (FFZG matični fakultet) nemaju pravo na tu subvenciju iako su im programi u suštini jednaki. Ta odluka je šokirala velik dio studenata jer su troškove platili prema staroj odluci, a onda su se javile nadležne službe koje su studente obavijestile da ipak trebaju platiti dotad subvencionirani dio ECTS bodova.

Ovi spomenuti problemi trebaju se što prije početi rješavati na instanci zaduženoj za funkcioniranje cijelog Sveučilišta – dakle, na Senatu kao vrhovnom tijelu Sveučilišta. Stoga, poštovane profesorice i profesori, poštovani rektore, ovim vas putem pozivamo da krenete rješavati probleme koji se neposredno dotiču statusa studenata, izvođenja studijskih programa i općenito funkcioniranja pojedinih sastavnica.

Sveučilišna platforma:

 Klub studenata Fakulteta političkih znanosti (KSFPZG)

Društvo studenata socijalnog rada

Studentski zbor Arhitektonskog fakulteta

Udruga studenata sociologije Anomija

Udruga studenata komunikologije i novinarstva Komuna

Klub studenata psihologije Hrvatskih studija Feniks

Udruga studenata filozofije Scopus

Udruga za promicanje studentskih aktivnosti (UPSA)

Udruga studenata Omni Media

Plenum Filozofskog fakulteta

Studentski zbor Filozofskog fakulteta

Klub studenata Filozofskog fakulteta (KSFF)

Klub studenata komparativne književnosti K

Plenum Tekstilno-tehnološkog fakulteta

Studenti integriranog studija povijesti i geografije

<
Vezane vijesti