daz_logo2.jpgDruštvo arhitekata Zagreba i pet udruženja i ustanova s područja arhitekture i urbanizma dalo je ključne primjedbe na prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba u ponovnoj javnoj raspravi.

U postupku ponovne javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba za javnu raspravu, temeljem Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)  i objavi Grada Zagreba o održavanju ponovne javne rasprave, stručna udruženja i ustanove s područja arhitekture i urbanizma: Hrvatska komora arhitekata, Udruženje hrvatskih arhitekata, Udruga hrvatskih urbanista, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, Društvo arhitekata Zagreba i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu podnijeli su primjedbe i prijedloge koji se odnose na:

  • usklađenost sa zakonima, uredbama, pravilnicima i planom više razine,
  • izmjene i dopune pojedinih planskih odredbi koje su predmet postupka ponovne javne rasprave.
U primjedbama se navodi kako Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba objavljen na stranicama Grada Zagreba vezan uz ponovnu javnu raspravu nije pripremljen u skladu s čl. 25. Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova i nije izrađen tako da se omogući šire sudjelovanje javnosti što je obaveza definirana čl. 7. i 14. Zakona o prostornom uređenju .
 
Uz to, istaknuto je i kako Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba objavljen na stranicama Grada Zagreba vezan uz ponovnu javnu raspravu nije izrađen u skladu s Odlukom o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba, te ne poštuje brojne članke Zakona o prostornom uređenju.

Smatra se da Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba objavljen na stranicama Grada Zagreba vezan uz ponovnu javnu raspravu koji se odnosi na prostore Zagrebačkog Velesajma i Hipodroma nije izrađen tako da uvaži znanstveno i stručno utvrđene činjenice što je obaveza definirana čl. 7. i 9. Zakona o prostornom uređenju. Stoga je potrebno na prostoru Zagrebačkog Velesajma zadržati oznaku mogućnosti izrade gradskog projekta te ga uskladiti kako bi se uklonila mogućnost netransparentnog i od zainteresirane javnosti nekontroliranog planiranja unutar navedenog obuhvata.
 
Predlaže se da se Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba nakon izrađenih korekcija uputi na drugu ponovnu javnu raspravu.Primjedbe se dotiču i projekta realizacije Nacionalnog stadiona,  okarakteriziranog kao presedan kojim se ponovno pokušava riješiti pitanje Nacionalnog stadiona i opet bez ozbiljne stručne studije koja bi definirala potrebe, kapacitet, lokaciju i u konačnici korisnike tog budućeg glavnog nogometnog stadiona u Gradu Zagrebu, a i šire.

Zaključeno je da postoje očigledni nedostaci u pogledu usklađenosti Prijedloga izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba vezanog uz Ponovnu javnu raspravu sa Zakonom o prostornom uređenju, uredbama, pravilnicima i planom šireg područja, kao i cijeli niz tehničkih nepravilnosti i međusobne neusklađenosti pojedinih dijelova plana.

Predlaže se da se Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba nakon izrađenih korekcija uputi na drugu ponovnu javnu raspravu.

Prijedlog izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba ima i cijeli niz planskih odredbi koje je potrebno preispitati, prvenstveno sa strane stručne opravdanosti tih odluka. U kontekstu daljnjih aktivnosti neophodna jeizrada stručno utemeljenih analiza i procjena, odnosno stručnih podloga, koje trebaju izraditi potpuno neovisne stručne ili znanstvene institucije te ih sukladno zakonu prezentirati javnosti.

Pored navedenih primjedbi i prijedloga koji se odnose na Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba za ponovnu javnu raspravu, naglašeno je nedvojbena potreba ulaganja u društveno-ekonomski razvoj grada Zagreba, ali uz uvjet adekvatnog planiranja i rješavanja svih pitanja vezano za zaštitu okoliša i prirode te kulturne baštine, pridržavanjem zakonskih propisa RH, naglasno na transparentnost procesa izrade i uključenost javnosti, kao i provedbu svih uvjeta i mjera propisanih od strane nadležnih tijela.

Primjedbe potražite na poveznici.
Ključne riječi: GUP Zagreb
<
Vezane vijesti