mjere_copy95625.jpgPovodom donošenja objedinjenih mjera aktivne politike zapošljavanja pod sloganom "Od mjere do karijere", Mreža mladih Hrvatske je usporedila preporuke iz Vanjske evaluacije mjera aktivne politike tržišta rada 2010. - 2013. i Evaluacije iskustava polaznika, mentora i poslodavaca uključenih u mjeru Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa s novodonesenim mjerama. Od preporuka koje se odnose na ovakav tip reforme, svega tri su usvojene, osam njih djelomično, a čak 56 preporuka ni na koji način nije usvojeno.

Obje evaluacije naručene su od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava.  Porazni rezultati govore kako je i ovo jedan od primjera ignoriranja dokaza i istraživanja u kreiranju politika.

Analizu preporuka na hrvatskom i engleskom jeziku možete pronaći na sljedećim poveznicama:

A što s dokazima: u kojoj je mjeri Hrvatska implementirala preporuke iz vanjske evaluacije mjera aktivne politike zapošljavanja?

(Never) mind the evidence: how well does Croatia implement recommendations on active labour market policy based on external evaluations?

<
Vezane vijesti