Dubrovnik, Foto: M.K.Dubrovnik, Foto: M.K.Danas su u Dubrovniku predstavnici građanske inicijative Srđ je naš i Zelene akcije predali primjedbe i prijedloge na izmjene i dopune prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije (PPDNŽ) i uz njih i 1390 zahtjeva građana za usklađenje prostornog plana u odnosu na projekt apartmanizacije Srđa s presudom Visokog upravnog suda kojom su ukinute izmjene prostornog plana iz 2006. godine.

Danas su u Dubrovniku predstavnici građanske inicijative Srđ je naš i Zelene akcije predali primjedbe i prijedloge na izmjene i dopune prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije (PPDNŽ). Priopćenje prenosimo u cijelosti:    

Uz primjedbe je predano i 1390 zahtjeva građana za usklađenje prostornog plana u odnosu na projekt apartmanizacije Srđa s presudom Visokog upravnog suda kojom su ukinute izmjene prostornog plana iz 2006. godine. Naime, s obzirom da o ponovnom povećanju obuhvata zahvata na Srđu nije ponovno odlučivano u kasnijim izmjenama prostornog plana nakon 2006. godine, već je taj obuhvat samo tehnički prenošen iz izmjene u izmjenu, smatramo da polazna točka prostornog plana koji se nalazi na javnoj raspravi mora biti projekt na Srđu određen u obuhvatu od 100 ha. U odnosu na takvo početno stanje inicijativa Srđ je naš i Zelena akcija tražili su brisanje projekta na Srđu iz prostornog plana u cijelosti. Više je razloga za takav zahtjev od kojih su najvažniji:      

U odnosu na ostale hidroelektrane upozorili bi na potrebu strateške procjene utjecaja na okoliš sustava Gornji i Donji Horizonti prije nego se pristupi realizaciji kapaciteta koji su dio tog sustava.

- masovno protivljenje građana projektu na Srđu izraženo na referendumu 2013. godine,            

- činjenica da je u strateškoj studiji utjecaja na okoliš izmjena i dopuna PPDNŽ-a projekt na Srđu ocijenjen kao krajobrazno neprihvatljiv,

- činjenica da projekt na Srđu trenutno nema niti jednu dozvolu jer su sve poništene sudskim presudama,

- činjenice da su građani i gradski vijećnici 2013. godine dovođeni u zabludu obećanjima da će infrastrukturu za potrebe projekta na Srđu u cjelosti snositi investitor.          

U odnosu na ostale dijelove prostornog plana istaknuli bi kao pozitivnu izmjenu brisanje hidroelektrane Ombla iz prostornog plana županije. U odnosu na ostale hidroelektrane upozorili bi na potrebu strateške procjene utjecaja na okoliš sustava Gornji i Donji Horizonti prije nego se pristupi realizaciji kapaciteta koji su dio tog sustava. Ovo se prije svega odnosi na proširenje kapaciteta HE Dubrovnik 2.      

Postupanje s otpadom u izmjenama i dopunama Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije potrebno je uskladiti s nacionalnim Planom gospodarenja otpadom 2017. - 2022. i Pravilnikom o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta, preispitati opravdanost, odnosno isplativost i ekološku prihvatljivost izgradnje velikog županijskog centra za gospodarenje otpadom u odnosu na male lokalne sustave. U odnosu na predloženu lokaciju Lučino Razdolje, utvrdili smo velike manjkavosti prilikom ispitivanja njenog utjecaja na okoliš pa smatramo nedopustivim bezrezervno opredjeljenje za ovu lokaciju (u slučaju da se ipak odluči ići s modelom županijskog centra za gospodarenje otpadom).   

Cjelovite primjedbe Zelene akcije s obzrazloženjem mogu se preuzeti s mrežne stranice Zelene akcije. Županijiskim tijelima uvijek stojimo na raspolaganju u slučaju potrebe za detaljnijim obrazloženjem svih naših zahtjeva.

<
Vezane vijesti