Nakon više godina nastojanja "Hrvatskih voda" da dobiju dozvole za pretvaranje ušća Mure u Drave u beživotni kanal, Ministarstvo zaštite okoliša napokon je konačno odbilo zahtjev

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u listopadu je konačno odbilo zahtjev Hrvatskih voda koje su još u rujnu 2010. godine podnijele zahtjev tada nadležnom Ministarstvu kulture kako bi se pretvaranje ušća Mure u Drave u beživotni kanal proglasilo javnim interesom. 

Zamislili su vađenje 60-80 000 m3 šljunka iz korita Mure na ušću Mure u Dravu, području, koje ne samo da je dio Nacionalne ekološke mreže, te tako buduće NATURA 2000 područje, već i dio nedavno proglašenog Regionalnog parka Mura-Drava, te u neposrednoj blizini Posebnog zoološkog rezervata Veliki Pažut. "Javni interes" Hrvatske su vode potražile s druge strane rijeke i u drugoj državi, u mađarskim željeznicama.

U zahtjevu, koji su dostavili Ministarstvu kulture 16. rujna 2010. godine, tvrde da su ovi radovi u javnom interesu jer će "omogućiti stabilizaciju mađarske strane obale i želježničke pruge" koja prolazi u blizini.

Opsežne radove, koji su prema zamisli uključivali iskopavanje kanala na sprudu površine 21 000 m2 i širine 40 metara, izradu pregrade na sadašnjem toku Mure, te izradu dva manja kanala dužine 30 metara, Ministarstvo kulture je krajem svibnja 2010. godine prvi put odbilo "zbog trajnog uklanjanja vegetacije, uznemiravanja faune, potencijalnog onečišćenja te utjecaja na staništa, gubitak populacije rijetkog i zaštićenog kebrača te hranilišta rijetkih i zaštićenih vrsta ptica, male i crvenokljune čigre".

Nakon ove odbijenice Hrvatskim je vodama kao zadnja mogućnost da se radovi odobre, ostalo pribjegavanje sigurnom utočištu svih megalomanskih projekata u Hrvatskoj, utvrđivanju "javnog interesa".

Još u srpnju 2011. godine udruge Dravska liga, Zeleni Osijek, Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode, Ekološko društvo Koprivnica, ZEU Senjar, Udruga Baobab, ZEO Nobilis, WWF Mediteranski program i Ekološko društvo Drava poslale su zahtjev Ministarstvu da žurno odbije proglašavanje ovih radova javnim interesom.

Ministarstvo zaštite okoliša u svojoj odluci, koju je 11. listopada potpisao ministar Mihael Zmajlović, ističe kako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da ne postoji opasnost za mađarsku željezničku prugu. Ministarstvo također ističe kako je mišljenje zainteresirane javnosti da se javnim interesom smatra očuvanje područja ušća Mure i Drave. Ističu i stajalište Europske komisije, koja se negativno očitovala prema projektu, s obzirom da se protivi Okvirnoj direktivi o vodama. Za odbijanje zahtjeva Hrvatskih voda izjasnio se i Državni zavod za zaštitu prirode.  

Ključne riječi: Hrvatske vode, ušće Mure i Drave
<
Vezane vijesti