Foto: I.P.Foto: I.P.Nedavno je na Fallerovom šetalištu osvanuo novi set mrziteljskih grafita. O grafitima "Proljeće kad procvate vrba radit ćemo paprikaš od Srba" i "Jebat ćemo vam srpsku djecu", ukrašenima s puno svastika, mediji su ovih dana pisali pu su brzo uklonjeni. Međutim, na šetalištu još uvijek stoji jedan od novijih grafita na kojem velikim crnim slovima piše "Smrt imigrantima".

U blizini igrališta NK Šparta Elektra, pokraj velikog šarenog "Mamiću Srbine" smjestio se ovaj noviji grafit. O grafitima mržnje koji krase fasade, pothodnike, tramvajske i autobusne stanice, mostove i putokaze diljem Zagreba, već smo pisali.O grafitima mržnje ne valja razmišljati samo kao o činu običnog vandalizma

Iako su neki od grafita nakon pisanja H-altera, ali i drugih medija, brzo uklonjeni, često se radilo o intervenciji samih građana, a ne za to zaduženih službi Grada Zagreba. Osviještenost građana je pohvalna i poželjna, ali gradska uprava bi napokon ovaj problem trebala shvatiti ozbiljno.

O grafitima mržnje ne valja razmišljati samo kao o činu običnog vandalizma, kako se to ističe u izvještajima o pojavi i mjerama sprječavanja grafitiranja. Njih treba staviti u kontekst – oni su dio šire mrziteljske atmosfere. "Smrt imigrantima" stoga treba odmah ukloniti, ali želja i zahtijevanje da se takav i slični grafiti uklone trebala bi doći i od onih s najviših pozicija moći.

Foto: I.P. Foto: I.P.
<
Vezane vijesti