38f5f113_b29b_48a3_989a_9c87fac60220.jpgGrađani, turistička zajednica i grad Slunj svoju budućnost vide u razvoju turizma a ne u energetici.

Udruge Eko Pan iz Karlovca i WWF Adria, u suradnji s brojnim lokalnim nevladinim udrugama udruženih u Inicijativu Sačuvajmo Koranu zajedno, jučer navečer u Slunju su organizirale prvu u nizu javnih tribina "Hidroelektrane na Korani – prilika ili neprilika?". Serijom tribina žele nakon ljetne regate, na kojoj je sudjelovalo 150 građana i ambasadorica kampanje Zrinka Cvitešić, javnost Karlovačke županije informirati o predloženim izmjenama županijskog prostornog plana, posebice planovima za izgradnju niza malih hidroelektrana na rijeci Korani (13).

Tribina se organizirala uz podršku Pučkog učilišta te je bila izuzetno dobro posjećena. Više od 70 sudionika u živahnoj raspravi jasno je poručilo, da svoju budućnost vide u razvoju turizma i da ako se već mora Koranu iskorištavati i za energetske svrhe, neka se obnovi cijela serija starih i nefunkcionalnih mlinica, koje mogu proizvoditi struju bez velikih novih utjecaja na rijeku, a pored toga mogu biti i dobar dodatak turističkoj ponudi županije s velikim povijesno-edukativnim značajem. 

Trenutni plan realizacije projekata malih hidroelektrana na Korani napravljen je bez pristanka lokalnog stanovništva.

"Trenutni plan realizacije projekata malih hidroelektrana na Korani napravljen je bez pristanka lokalnog stanovništva. Kao što je rekao i predstavnik županije i time potvrdio stajalište udruga, u ovom trenutku nemoguće je procijeniti sve moguće negativne utjecaje planiranih hidroelektrana na prirodu, na lokalnu zajednicu kao ni na razvoj turizma u Slunju i široj okolici", komentirao je izmjene prostornog plana Denis Frančišković iz udruge Eko Pan.

"S obzirom na instaliranu snagu serija malih hidroelektrana ima isti ako ne i veći negativan utjecaj na rijeku kao i velika hidroelektrana. WWF kroz rad na problematici malih hidroelektrana želi potaknuti bolji proces odlučivanja o lokacijama postrojenja, kriterijima koncesija te uključivanju različitih dionika u održivo planiranje razvoja hidroenergetike u Hrvatskoj", rekla je Irma Popović Dujmović iz WWF Adria.

korana_rijeke2_mk.jpg

Na javnoj tribini predložene izmjene prostornog plana predstavio je Marinko Maradin iz županijskog ureda za prostorno planiranje. Građanima su se obratili i Viktor Smolić kao predstavnik grada Slunja, Dragan Smrzlić iz Turističke zajednice, speleolog Damir Basara, te Gordana Lipšinić, gradonačelnica Ozlja, koja je predstavila svoje iskustvo kod izgradnje mHE Ilovac na rijeci Kupi.

"Građani se moraju uključiti u proces izmjena prostornog plana što prije, kako bi pravovremeno bili informirani o pozitivnim i negativnim posljedicama izgradnje hidroelektrana te koje koristi će od toga imati lokalna zajednica", rekla je na tribini Gordana Lipšinić, gradonačelnica Ozlja.

Javna tribina u Slunju prva je od četiri tribina, koje će Eko Pan i WWF organizirati još u Bariloviću, Ozlju i Karlovcu. 

Ključne riječi: Eko Pan, Korana, hrvatske rijeke
<
Vezane vijesti