Foto: 1postozagradFoto: 1postozagradNa prvoj sjednici novog saziva Vijeća gradske četvrti Črnomerec, jučer je donesen zaključak kojim se Vijeće protivi bilo kakvom betoniziranju i zatvaranju potoka Črnomerca te je odbijen prijedloge gradske uprave nadsvođenja potoka u Zaprešićkoj i ulici Črnomerec.

Odluka je donesena jednoglasno.

Vijeće četvrti time je podržalo nastojanja građanske incijative Spasimo potok Črnomerec, platforme 1postozagrad i Zelene akcije da se sačuva otvoreni tok potoka Črnomerca kao izuzetna urbana i ekološka vrijednost.

Šetnica uz potok Črnomerec u Zaprešićkoj je jedina javna zelena površina u kvartu koja funkcionira kao park. Uništavanjem jedinog javnog zelenog prostora u kvartu nanosi se direktna šteta javnom prostoru Zagreba.

Zeleni pojas uz potok je i stanište mnogim životinjskim vrstama od kojih je nekoliko njih  zaštićeno, a njihova je staništa nastrože zabranjeno uništavati. Utoliko je plan zagrebačke gradske uprave i protivan zakonu.

Planovi za nadsvođenje dijela trase potoka Črnomerca su u suprotnosti sa suvremenim trendovima održivog razvoja i predstavljaju nazadnu praksu kakve su odavno napuštene u razvijenim sredinama.

Građanska incijativa Spasimo potok Črnomerec i partneri zalažu se za očuvanje otvorenog toka potoka kao izuzetno bitnog dijela zagrebačke zelene infrastrukture te uređenje javne šetnice uz potok na potezu od Medvednice do Save.

Ključne riječi: javni prostor, Grad Zagreb
<
Vezane vijesti