zlatar.jpgBivšoj ministrici Andrei Zlatar Violić danas su dijagnosticirana još dva sukoba interesa. Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa otvorilo je postupak za utvrđivanje sukoba interesa u slučaju Autograf na osnovu novinarskog pitanja koje mu je uputio potpisnik ovih redaka, pripremajući članak Neprofitni Public Relation.

Bivša ministrica kulture Andrea Zlatar Violić zloupotrijebila je svoje diskrecijske oblasti prilikom imenovanja ravnatelja Državnog arhiva u Osijeku i prilikom dodjele 70 tisuća kuna neprofitnoj elektroničkoj publikaciji Autograf. Tako je na današnjoj sjednici odlučilo Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa.

U postupku imenovanja ravnatelja Državnog arhiva u Osijeku Siniše Bjedova, Zlatar Violić je ustrajavala na njegovu imenovanju unatoč tome što nije zadovoljavao natječajne kriterije o položenom stručnom ispitu iz arhivske struke i objavljenih radova. Premda na sjednici Povjerenstva nije eksplicitno rečeno, pretpostavka je da je bivšu ministricu prijavio katolički orijentirani intelektualac Dražen Kušen, koji je u vezi iste stvari podU postupku imenovanja ravnatelja Državnog arhiva u Osijeku Siniše Bjedova, Zlatar Violić je ustrajavala na njegovu imenovanju unatoč tome što nije zadovoljavao natječajne kriterije o položenom stručnom ispitu iz arhivske struke i objavljenih radovanosio i tužbe Upravnom sudu. "Povjerenstvo ne osporava da Zakonom o arhivskoj građi... ovlast donošenja odluke o ravnateljima arhiva stavljena u nadležnost ministra kulture, koji ima pravo takvu odluku donijeti i primjenom diskrecijskih ovlasti; međutim svaka pojedinačna odluka donesena temeljem slobodne ocjene mora biti u skladu sa svrhom radi koje je ta ovlast dodijeljena. Stoga je nužno da takva odluka bude obrazložena i da u njoj budu pruženi razlozi kojima se ovlašteno tijelo rukovodilo prilikom njezina donošenja. Povjerenstvo naglašava da se prilikom primjene ovlasti slobodne ocjene dužnosnicu obvezivala pravila o sprečavanju sukoba interesa. Prilikom donošenja takve odluke dužnosnica bila dužna dodatno voditi računa da njezina nepristranost u odlučivanju ne smije biti dovedena u pitanje. Ponavljanjem rješenja o imenovanju osobe koja nije ispunjavala unaprijed određene formalne uvjete javnog natječaja, i to bez adekvatnog obrazloženja, a što je utvrđeno odlukom Upravnog suda u Osijeku, dužnosnica je opetovano zlouporabila posebno pravo na donošenje odluke o imenovanju ravnatelja HDA u Osijeku na temelju slobodne ocjene, te time počinila povredu čl. 7 tč. C. Zakona o sprečavanju sukoba interesa", navedeno je u obrazloženju Povjerenstva. Zakon naime, na tom mjestu zabranjuje dužnosnicima zloupotrebu njihovih posebnih prava koja proizlaze iz njihovih ovlasti. Povjerenstvo je za počinjeni prekršaj kaznilo bivšu ministricu s 10 tisuća kuna.

Predsjednica Povjerenstva Dalija Orešković obrazložila je odluku koja se odnosi na Autograf: Bivša ministrica Zlatar Violić dodijelila je, bez obrazloženja, novčana sredstva u iznosu 70 tisuća kuna elektroničkoj publikaciji koja, na natječaju za neprofitne medijske start-upove, na osnovu mišljenja stručnog povjerenstva nije ušla među prva tri medija koji prema propozicijama natječaja dobivaju bespovratna sredstva. Nakon prigovora koji je uputio urednik Autografa Drago Pilsel, ministrica je promijenila propozicije natječaja, povećala njegov fond za 70 "Korištenjem svojih diskrecijskih ovlasti na način koji nije u skladu s ciljem zbog kojih su one dane postupila je suprotno svrsi donošenja Zakona o sprečavanju sukoba interesa, a to je jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti, te jačanja povjerenja građana u tijela javne vlasti."000 kuna, proširila krug dobitnika potpora s 3 na 4 i dodijelila diskrecijskom odlukom potporu ovoj publikaciji.

Povjerenstvo je utvrdilo da je Zlatar Violić, korištenjem svojih diskrecijskih ovlasti, i u ovom slučaju prekršila članak 7 točka C. Zakona o sprečavanju sukoba interesa: "Korištenjem svojih diskrecijskih ovlasti na način koji nije u skladu s ciljem zbog kojih su one dane postupila je suprotno svrsi donošenja Zakona o sprečavanju sukoba interesa, a to je jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti, te jačanja povjerenja građana u tijela javne vlasti." Za ovaj prekršaj bivša će ministrica morati platiti državnom proračunu dodatnih 6 tisuća kuna.

Autograf će ipak biti pošteđen procedure kojoj je zbog ministričina sukoba interesa podvrgnut dvotjednik za kulturu Zarez, odnosno njegov nakladnik Druga strana. Da podsjetimo, utvrdivši ministričin sukob interesa u postupku dodjele 1,2 milijuna kuna tom časopisu, Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa proslijedilo je predmet DORH-u. DORH je pokušao od Druge strane utjerati navedeni iznos, no kako nije bilo rezultata tužio je Zarezova nakladnika Trgovačkom sudu, a je postupak je i dalje u tijeku.

Zakon o sprečavanju sukoba interesa određuje ništetnost pravnih poslova koji su sklopljeni s poslovnim subjektima u kojima dužnosnici ili članovi njihove obitelji imaju više od 0,5 posto udjela u vlasništvu, što se odnosilo na Drugu stranu, ali ne i na Autograf i njegova nakladnika, udrugu Novum, kojoj su kao čelnici zavedeni u Registar udruga, Carlos Zvonimir (Drago) Pilsel kao predsjednik i Claudia Keller-Pilsel kao tajnica.

Dodatna je zanimljivost da je Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa otvorilo postupak za utvrđivanje sukoba interesa u ovom slučaju na osnovu novinarskog pitanja koje mu je uputio potpisnik ovih redaka, pripremajući članak Neprofitni Public Relation: "Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa zaprimilo je Vaš upit kojim tražite mišljenje Povjerenstva o mogućem sukobu interesa ministrice kulture Andree Zlatar Violić, vezano za okolnosti pod kojima su udruzi Novum dodijeljena financijska sredstva na natječaju za potporu neprofitnim medijima koji je raspisalo i provelo Ministarstvo kulture. Povodom Vašeg upita vodi se predmet broj P-31/15. Obzirom da iz sadržaja Vašeg podneska proizlazi da je riječ o prijavi mogućeg sukoba interesa dužnosnice Andree Zlatar Violić, ministrice kulture, Povjerenstvo će provjeriti osnovanost navoda iz prijave te će na jednoj od sljedećih sjednica donijeti odluku o pokretanju, odnosno nepokretanju postupka protiv imenovane dužnosnice", glasio je pismeni odgovor koji smo od Povjerenstva zaprimili 10. veljače ove godine.

Naravno, postavlja se pitanje jesu li učestali sukobi interesa i druga kršenja načela vladavine prava od strane bivše ministrice rezultat običnog Autograf će ipak biti pošteđen procedure kojoj je zbog ministričina sukoba interesa podvrgnut dvotjednik za kulturu Zarezšlamperaja, pukog ignoriranja dužnosničkih obaveza i načela kojima se moraju rukovoditi tijela javne uprave, ili u tom "šlamperaju" ima sistema. Radna je teza – a nju ćemo imati priliku razrađivati narednih tjedana i mjeseci – da je sistem "šlamperaja" preživio, premda je Andrea Zlatar Violić trenutno politički mrtva.

Prema informaciji koju smo dobili od jednog drugog tijela zaduženog za nadzor transparentnosti tijela javne vlasti, Povjerenice za informiranje, između Ureda povjerenice i Ministarstva već se neko vrijeme odvijaju razgovori o (ne)transparentnosti rada Kulturnih vijeća, o kojoj smo također u više navrata pisali. "U navedenom postupku zatraženo je očitovanje od Ministarstva kulture, a koje nam je dostavljeno 24. ožujka 2015. godine. Postupak u ovom predmetu još uvijek traje budući da je potrebno utvrditi sve činjenice te utvrditi koji podaci se objavljuju na njihovim internetskim stranicama u vezi transparentnosti rada Kulturnih vijeća. Napominjemo da je jačanje transparentnosti rada kulturnih vijeća aktivnost predviđena i Akcijskim planom Partnerstva za otvorenu vlast, te se i u okviru tog tijela odvijaju konzultacije s Ministarstvom kulture radi ostvarivanja mjere", rekli su nam nedavno u Uredu povjerenice za informiranje od kojega smo zatražili da utvrdi poštuje li Ministarstvo zakonske odredbe vezane uz javnost rada njegovih vijeća.


 

aem_copy82328.jpg

Članak je objavljen u sklopu projekta "Vladavina prava" koji sufinancira Agencija za elektroničke medije (Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija). 

<
Vezane vijesti