tzf_radovi_ip_copy73357.jpgNa listu papira A4 formata pronašli smo nevjerojatnih 57 (!) pogrešaka raznih vrsta – tehničkih, pravopisnih, gramatičkih, ali i faktografskih. Ova potvrda je jedan od rijetkih dokumenata vezanih uz uređenje Trga žrtava fašizma koji su dostupni javnosti, a s obzirom na to kako je nemarno sastavljena, uopće nije čudno da se dokumentacija i projekti kriju i daju na kapaljku tek pod pritiskom. Svakako je važno pitanje je li takva potvrda uopće pravno valjana?

Kao što piše na ploči postavljenoj na gradilištu, radovi na Trgu žrtava fašizma izvode se na temelju Potvrde glavnog projekta klasa 612-08/17-023/110 od 20.4.2017. godine, dokumenta kojeg je izdao Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, a potpisao pročelnik Zavoda Silvije Novak. Prema mišljenju Grada, nije bilo potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, već samo prikupiti mišljenja nadležnih tijela, a u ovom slučaju, budući da se radi o zaštićenom kulturnom dobru, najvažnija je bila Potvrda koju je izdao Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Foto: Robert Faber Foto: Robert Faber

Tako se samo na osnovi Potvrde glavnog projekta, dokumenta koji čitav stane na jednu stranicu A4 formata, izvode radovi na zaštićenom Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara temeljni je zakon po kojem postupa Zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode i nevjerojatno je da se on u izdanim dokumentima ne citira ispravnokulturnom dobru koji prema projektu uključuju rušenje 22 stabla i 20 grmova, potpunu preobrazbu izgleda okoliša Meštrovićevog paviljona, novu rasvjetu paviljona i fontane te radove na postamentu i trijemu paviljona, od kojih ovi posljednji uopće nisu navedeni ni u projektnom zadatku ni tehničkom opisu, nego samo u troškovniku.

Potvrda dugo vremena nije bila dostupna javnosti, iako su aktivisti inicijative Vratite magnoliju punih mjesec dana i pismenim i usmenim putem bezuspješno zahtijevali da im se ona predoči. Tek na upit novinarke Anamarije Knezović Kaurić s Radio Sljemena Dinko Bilić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet prvi put je javnosti pokazao potvrdu. To je bilo 25. travnja ove godine, kada su radovi na trgu trajali već puna dva mjeseca.

Foto: R.F. Foto: R.F.

Na listu papira A4 formata pronašli smo nevjerojatnih 57 (!) pogrešaka raznih vrsta – tehničkih, pravopisnih, gramatičkih, ali i faktografskih, što je porazno i po Zavod koji je izdao takvu potvrdu, i po Grad u kojem nitko nije reagirao.Na prvi pogled dokument je djelovao korektno, međutim, vrlo brzo smo ustanovili da je pogrešno naveden broj pod kojim je zgrada Doma hrvatskih likovnih umjetnika zavedena u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske, što nas je potaklo da se detaljnije pozabavimo dokumentom. Ono što smo ustanovili porazno je i za Zavod koji je izdao takvu potvrdu, i za Grad u kojem nitko nije reagirao na niz pogrešaka u dokumentu od kojih su neke takve da bi se moralo preispitati je li potvrda uopće zakonita. Na listu papira A4 formata pronašli smo nevjerojatnih 57 (!) pogrešaka raznih vrsta – tehničkih, pravopisnih, gramatičkih, ali i faktografskih. Ova potvrda je jedan od rijetkih dokumenata vezanih uz uređenje Trga žrtava fašizma koji su dostupni javnosti, a s obzirom na to kako je nemarno sastavljena, uopće nije čudno da se dokumentacija i projekti kriju i daju na kapaljku tek pod pritiskom.

Neke od pogrešaka, njih dvadesetak, su banalne i tehničke naravi, npr. dvostruki ili izostavljeni razmaci između riječi. Dosta ih ima (također dvadesetak) pravopisnih i gramatičkih, zbog čega bi se onaj tko je to pisao trebao dobro posramiti jer je zaista sramota napisati službeni dokument takve razine pismenosti gdje se primjerice ne stavlja točka iza rednog broja ili godine. Ali, iako neoprostive, ove pogreške, za razliku od preostalih, ne zadiru u pravnu valjanost dokumenta.

potvrda_glavnog_projekta_trg_zrtava_fasizma_ispravljeno.pdf
Izmjenjeno: 21.05.2018. 10:53
Veličina datoteke: 874,18 kb

Kada se u tekstu potvrde spominje Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, netočno su navedeni brojevi Narodnih novina u kojima je izašao zakon i njegove brojne naknadne izmjene. Budući da se radi o temeljnom zakonu po kojem Zavod postupa, nevjerojatno je da se on ne citira Na potezu su Ministarstvo kulture, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja te Ministarstvo uprave. Nevjerojatnih 57 pogrešaka na jednom listu službenog dokumenta samo su odraz stanja u institucijama i državi u kojoj živimo. Svaki daljnji komentar je suvišan.ispravno i da nitko to nije primijetio. Što se tiče drugog temeljnog zakona, Zakona o gradnji, iako su u trenutku izdavanja potvrde donesene i njegove izmjene (NN 20/17 od 9.3.2017. godine), one se uopće ne spominju u potvrdi, što je čini pravno sumnjivim. Također, osim prije spomenutog pogrešnog broja iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske, krivo je navedena katastarska čestica na kojoj se nalazi Meštrovićev paviljon, netočna je adresa Zrinjevca i kriva oznaka krajobraznog projekta.

Međutim, ono što smo uočili kao najozbiljniju pogrešku zadire u samu suštinu i smisao potvrde. Naime, njome se potvrđuje da je projekt kojeg je arhitektica odnijela na kontrolu Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u skladu s uvjetima koje je ranije propisao isti Zavod. Pri tome, prema dostupnoj dokumentaciji, dokument koji je Zavod ranije propisao nema naziv Posebni uvjeti, nego Stručno mišljenje, a najspornije je to što se u tekstu potvrde uopće ne navodi klasa tog stručnog mišljenja i datum kada je ono izdano. Mi ne znamo je li izdano jedno stručno mišljenje ili ih je bilo više, a to je pravno nezgodan položaj jer nije nedvojbeno utvrđeno s čime je točno projekt usklađen. Zbog toga bi svakako trebalo preispitati pravovaljanost ovakve potvrde.

Na potezu su Ministarstvo kulture, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja te Ministarstvo uprave. Nevjerojatnih 57 pogrešaka na jednom listu službenog dokumenta samo su odraz stanja u institucijama i državi u kojoj živimo. Svaki daljnji komentar je suvišan.

Popis pogrešaka

 1. nedostaje točka iza godine;
 2. neujednačena upotreba spojnice; u ovom slučaju piše "157/03-ispr." bez razmaka ispred i iza spojnice, a kasnije u istom redu "98/15 - Uredba o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara"; nadalje, u drugom slučaju treba upotrijebiti crticu, a ne spojnicu. Crtica je nešto duža od spojnice i piše se s razmacima (bjelinama) s obiju njezinih strana;
 3. krivo naveden broj Narodnih novina, umjesto "61/1" mora pisati "61/11";
 4. nepotreban razmak ispred zareza;
 5. krivo naveden broj Narodnih novina, umjesto "152/4" mora pisati "152/14",
 6. dvostruki razmak;
 7. nepotrebna zagrada;
 8. dvostruki razmak;
 9. nije navedena izmjena Zakona o gradnji koja je vrijedila u trenutku izdavanja Potvrde (NN 20/17 od 9.3.2017. godine);
 10. dvostruki razmak iza "zahtjeva";
 11. neispravan oblik riječi, umjesto "Studio ELLE" treba biti "Studija ELLE";
 12. nedostaje zarez iza "48";
 13. nejasno formulirana rečenica, trebalo bi stajati ovako:
  "…Fallerovo šetalište 48, za izdavanje potvrde da je glavni projekt za uređenje javnih i zelenih površina na Trgu žrtava fašizma oko Doma hrvatskih likovnih umjetnika u Zagrebu izrađen u skladu…";
 14. tehnička pogreška, paragraf nije poravnat na desnoj strani kao paragraf ispred i iza;
 15. dvostruki razmak;
 16. umjesto "površina Trgu" treba pisati "površina na Trgu";
 17. dvostruki razmak:
 18. nepotrebna točka;
 19. nedostaje razmak ispred broja čestice;
 20. dvostruki razmak;
 21. umjesto "dio" treba pisati "dijelu";
 22. nedostaje razmak ispred riječi "Centar";
 23. umjesto "Studio" treba pisati "Studija";
 24. dvostruki razmak;
 25. nepotrebna kosa crta ispred riječi "projekt";
 26. umjesto "navodnjavanje" treba pisati "navodnjavanja", nepotreban zarez iza "navodnjavanje";
 27. dvostruki razmak ispred riječi "oko";
 28. dvostruki razmak iza riječi "Doma";
 29. nepotrebna točka;
 30. nedostaje razmak ispred broja čestice;
 31. dvostruki razmak;
 32. umjesto "dio" treba pisati "dijelu";
 33. nedostaje razmak ispred riječi "Centar";
 34. dvostruki razmak;
 35. umjesto "Zagrebački holding" treba pisati "Zagrebačkom holdingu";
 36. krivo je napisano i ime ulice i kućni broj, umjesto "Remetnečka 14" treba pisati "Remetinečka cesta 15";
 37. iza broja "14" nedostaje zarez;
 38. neispravno napisana oznaka projekta, umjesto "0/71682" treba pisati "07-1682";
 39. nedostaje točka iza godine;
 40. dokument kojeg je zavod izdao zove se Stručno mišljenje, a ne Posebni uvjeti, osim toga nije navedena klasa dokumenta i datum kada je izdan;
 41. ne treba zarez iza "Zavod";
 42. riječ "za" je višak;
 43. dvostruki razmak;
 44. dvostruki razmak;
 45. nedostaje razmak iza "br.";
 46. netočno naveden katastarski broj čestice, umjesto "6119" treba pisati "6118";
 47. nedostaje razmak i ispred i iza "k.o.";
 48. dvostruki razmak;
 49. upisan je krivi broj, umjesto "Z-0065" treba pisati "Z-0665";
 50. ispred veznika "a" mora biti zarez;
 51. ne treba zarez, ista konstrukcija u tekstu prije napisana je bez zareza;
 52. ne treba zarez;
 53. umjesto "dobra, upisano" bilo bi bolje "dobra i upisano";
 54. nedostaje točka iza skraćenice;
 55. nedostaje točka iza rednog broja;
 56. nedostaje točka iza rednog broja;
 57. nedostaje točka iza rednog broja.
<
Vezane vijesti