korana.jpgRegata kojom započinje kampanja za zaštitu Korane održat će se u nedjelju, 5. srpnja, na dionici rijeke Korane od mjesta Lučica do mjesta Barilović kojom će se simbolično povezati dvije lokacije na kojima se planira realizacija hidroelektrana.

Eko Pan i WWF Adria već niz godina u svojem djelovanju kroz razne projekte i aktivnosti nastoje ukazati na potrebu očuvanja naših rijeka i slatkovodnih sustava kao iznimno prirodno bogatstvo Republike Hrvatske. Suradnja Eko Pana i WWF Adria na očuvanju rijeke Korane započela je u rujnu 2014. kada su zajedničkim naporom uspjeli rijeku Koranu, temeljem stručnih argumenata, vratiti u Europsku ekološku mrežu Natura 2000. Kampanja Eko Pana i WWF-a želi povećati svijest javnosti i donosioca odluka o prirodnim vrijednostima i turističkim potencijalima rijeke Korane i ponuditi alternativu planu u kojem se njene bogate vode žele koristiti isključivo u svrhu proizvodnje struje.

Utjecaj planiranih elektrana potrebno je procijeniti na cjelovit način te da se realno sagledaju kratkoročne i dugoročne posljedice na prirodu i ljude koje žive uz rijeku. Trenutni plan realizacije projekata malih hidroelektrana na Korani napravljen je bez pravog poznavanja biologije i ekologije rijeke, bez pristanka lokalnog stanovništva te bez adresiranja kumulativnog utjecaja svih tih brana na samu rijeku i njenu okolicu. Situacija je postala alarmantnija, kad je u izmjenama Prostornog plana Karlovačke županije dodalo još nekoliko hidroelektrana na Korani, što bi ukupno značilo preko deset novih brana i dodatno pregrađivanje toka rijeke Korane.

Trenutni plan realizacije projekata malih hidroelektrana na Korani napravljen je bez pravog poznavanja biologije i ekologije rijeke, bez pristanka lokalnog stanovništva te bez adresiranja kumulativnog utjecaja svih tih brana na samu rijeku i njenu okolicu.

"Serija malih hidroelektrana ima isti negativan utjecaj na rijeku kao i velika hidroelektrana. Istraživanja su pokazala da utjecaj može biti i veći s obzirom na instaliranu snagu elektrana. WWF kroz rad na problematici malih hidroelektrana želi potaknuti bolji proces odlučivanja o lokacijama postrojenja, kriterijima koncesija te uključivanju različitih dionika u održivo planiranje razvoja hidroenergetike u Hrvatskoj", rekla je Irma Popović Dujmović iz WWF Adria.

U okviru kampanje osim regate, planirano je održavanje javnih tribina u mjestima i gradovima uz tok rijeke Korane, tiskanje info letaka za građane i aktivno sudjelovanje u postupku izmjene prostornog plana Karlovačke županije kojim se planiraju dodatne lokacije za izgradnju hidroelektrana na rijeci Korani.

Regata kojom započinje kampanja održat će se u nedjelju, 5. srpnja, na dionici rijeke Korane od mjesta Lučica do mjesta Barilović kojom će se simbolično povezati dvije lokacije na kojima se planira realizacija hidroelektrana. Na početku regate planirano je zajedničko fotografiranje. Nakon zajedničkog spuštanja u Bariloviću je planirano druženje sudionika regate uz hranu i piće. Na regati će sudjelovati udruge, sportski klubovi, organizacije i ljubitelji prirode sa područja Karlovačke županije, ali i drugih dijelova Republike Hrvatske.

"Sa zadovoljstvom ističemo da je naša karlovčanka Zrinka Cvitešić zaštitno lice kampanje, te će nam se pridružiti na regati", dodao je Denis Frančišković iz Eko Pana.

Ključne riječi: Karlovac, Eko Pan, zaštita prirode
<
Vezane vijesti