H-Alter
plasticsmartcities.pngUdruga Sunce poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe s područja Hrvatske, motivirane za zaštitu okoliša, da se prijave na Natječaj za osmišljavanje Plastic Smart Gadgeta, odnosno predmeta, koji će biti distribuiran u sklopu projekta Plastic Smart Cities.

Pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe s područja Hrvatske, motivirane za zaštitu okoliša, da se prijave na Natječaj za osmišljavanje Plastic Smart Gadgeta, odnosno predmeta, koji će biti distribuiran u sklopu projekta Plastic Smart Cities.

Cilj projekta, koji se provodi u suradnji Udruge Sunce Split, Grada Dubrovnika i WWF Mediterranean Marine inicijative, je borba protiv onečišćenja okoliša plastikom i smanjenje korištenja jednokratne plastike u gradu Dubrovniku. Ideja natječaja je izrada predmeta za višekratnu upotrebu koji doprinosi smanjenju nastanka otpada.

PRIJEDLOG PREDMETA MORA ZADOVOLJITI NEKOLIKO KLJUČNIH ZAHTJEVA:

  • predloženi predmet mora doprinositi smanjenju nastajanja plastičnog otpada
  • predloženi predmet mora biti za višekratnu upotrebu te potaknuti pojedinca na usvajanje principa „ponovno koristi“
  • predloženi predmet mora sadržavati element inovativnosti (npr. izrađen od reciklirane plastike, novih alternativnih materijala, inovativnog dizajna ili slično)
  • proizvodnja predmeta ne smije biti skuplja od 30 eura bruto (uključujući sve poreze) po predmetu (planira se proizvodnja od minimalno 250 predmeta)
  • vizualno rješenje predloženog predmeta mora uključivati logotipove Grada Dubrovnika i Plastic Smart Cities inicijative (dostupni na poveznici u Obrascu prijave)
  • predloženi predmet mora biti dostupan za distribuciju do kraja rujna 2021. te je potrebno dostaviti dokaz o postojanju minimalno dva gospodarska subjekta koji predloženi predmet mogu proizvoditi unutar vremenskog i cjenovnog limita te u ukupnoj količini ne manjoj od 250 predmeta.

Pobjednik Natječaja, čije će idejno rješenje doprinijeti realizaciji projektnog cilja, bit će nagrađen s 500 eura neto, a rezultat će biti objavljen 3. srpnja 2021. godine, na dan kad bi u Hrvatskoj trebala zaživjeti primjena EU Direktive o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš.  Proizvodnja se planira do kraja rujna 2021. godine, a predmet će biti distribuiran na projektnim događanjima, uz mogućnost nastavka proizvodnje i distribucije od strane Grada Dubrovnika i Udruge Sunce Split nakon završetka projekta.

Za prijavu na Natječaj potrebno je dostaviti:

  • ispunjeni Obrazac prijave (dostupan OVDJE) i
  • idejno rješenje (skicu, grafičko rješenje, mock-up ili slično).

OBRAZAC I IDEJNO RJEŠENJE POTREBNO JE DOSTAVITI na info@sunce-st.org naslovljeno s „Prijava na Natječaj za izradu Plastic Smart Gadgeta“ do 30. lipnja 2021.

Sve dodatne informacije i uvjete moguće je pronaći u Obrascu prijave.

Ključne riječi: plastika, udruga Sunce
<
Vezane vijesti