H-Alter
Foto: Prijatelji životinjaFoto: Prijatelji životinjaKampanja Poštujmo naše more, koju provodi udruga Prijatelji životinja, osmišljena je u svrhu educiranja javnosti o problemima s kojima se suočavaju Jadransko more i ostala mora i oceani našega planeta.

Kampanja Prijatelja životinja pod nazivom Poštujmo naše more pokrenuta je i provodi se u suradnji s europskom krovnom organizacijom za dobrobit životinja Eurogroup for Animals. Ovom kampanjom želi se educirati građane Hrvatske i turiste o poštivanju našeg mora i života u njemu. Istraživanju tima uglednih ekologa i ekonomista iz 2006. upozorava da će ribarstvo doživjeti potpuni kolaps jer će život u moru nestati do 2048. godine ako se nešto bitno ne promijeni u našem odnosu prema svim oceanskim životinjskim vrstama, koje žive u međuovisnim ekosustavima.

Jadransko more u izravnoj je opasnosti od izumiranja uslijed pretjeranog izlova ribe za ljudsku prehranu, klimatskih promjena, ali i zagađenja i sve intenzivnijeg turizma. Prošlogodišnje istraživanje objavljeno u Scientific Reports upozorava: "Budući da se očekuje povećani utjecaj Jadransko more u izravnoj je opasnosti od izumiranja uslijed pretjeranog izlova ribe za ljudsku prehranu, klimatskih promjena, ali i zagađenja i sve intenzivnijeg turizmaklimatskih promjena i pritisak ribarstva u Sredozemnom moru, postoji ozbiljan rizik da bi to moglo gurnuti sustav do 'točke s koje nema povratka'". Utjecaj okoliša i ribarenje imali su golem utjecaj na Sredozemno more, a najveće smanjenje života u njemu, do čak 50%, uočeno je u Zapadnom Sredozemnom moru i Jadranu!

Kampanja Poštujmo naše more osmišljena je u svrhu educiranja javnosti o problemima s kojima se suočavaju Jadransko more i ostala mora i oceani našega planeta. Jedan od problema koji se želi istaknuti jest pecanje uz obalu. Pecanje uz obalu u vrijeme turističke sezone te ribe i ostale morske životinje koje polako umiru na suncu na našim plažama i obalama mučni su prizori. Također, ne treba smetnuti s uma i sigurnost kupača i plivača koji se znaju uplesti ili zakvačiti za udice tijekom plivanja i ronjenja. To je nešto što se može i treba promijeniti.

Poštujmo život u moru natpisne su ploče koje su Prijatelji životinja dizajnirali i njihovu pripremu poslali priobalnim gradovima i općinama da ih postave na svojim plažama u svrhu upozorenja i edukacije mještana, domaćih i stranih turista. Važno je da smo svjesni da se na plažama i u moru može uživati bez ometanja njezinih morskih stanovnika, a poruka koju trebamo poslati djeci jest da promatraju životinje, da brinu o čistoći njihova staništa, da nasukanoj morskoj životinji pomognu tako da ju vrate u more, a ne da ih love i ozljeđuju.

Osim što se na Jadranu ne može loviti bez posebne dozvole izdane od strane Uprave za ribarstvo, Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru (članak 6. stavak 4.) dodatno omogućuje lokalnoj samoupravi da u potpunosti zabrani ribolov na takvim lokacijama, a Prijatelji životinja ih žele potaknuti da idu u tom smjeru.

Građani također individualno mogu pridonijeti zaštiti i poštivanju našega mora tako što neće sudjelovati u rekreacijskom i sportskom ribolovu te time što će barem smanjiti jesti ribe i ostale njegove stanovnike, ako već ne u potpunosti izbaciti iz prehrane.

Ključne riječi: Prijatelji životinja, Jadran, ribe
<
Vezane vijesti