Romi u Srbiji su vrlo često žrtve napada i ponižavanja. U jednom takvom slučaju, javlja Fond za humanitarno pravo iz Beograda, sud je presudio u korist maloljetnog seksualno zlostavljanog Roma

Okružni sud u Požarevcu je potvrdio presudu Opštinskog suda u Velikom Gradištu kojom je maloletnom Romu I.R. iz Miljevića (opština Golubac) dosuđeno 550.000 dinara kazne zbog seksualnog zlostavljanja koje je nad njim izvršio maloletni I.Ž. Prema presudi, obeštećenje će isplatiti otac mal. I.Ž, kao njegov zakonski zastupnik. Postupak za naknadu štete u ime maloletnog I.R. pokrenuli su 22. marta 2005. godine Fond za humanitarno pravo (FHP), Centar za prava manjina (CPM) i Evropski centar za prava Roma (ERRC) iz Budimpešte. I.Ž. je 22. aprila 2004. godine u vulkanizerskoj radnji svoga oca u Miljeviću, maltretirao desetogodišnjeg I.R tako što ga je pretnjama primorao da sam sebe udara šakom po glavi, kao i da udara glavom o zid. I.Ž. je nastavio da maltretira desetogodišnjeg Roma tako što mu je dao kutiju sa svinjskom mašću i naterao ga da se maže po licu i rukama, a zatim da se opere u kadi punoj prljave vode. Uprkos molbama I.R. da ga pusti kući I.Ž. ga je više puta udario šakom po glavi i telu i zastrašivao ga tako što je uperio vazdušnu pušku prema njemu uz pretnje da će ga ubiti ako ne skine pantalone. I.Ž. je primorao maloletnog romskog dečaka da onaniše i da se samopovredi u predelu analnog otvora, da bi mu na kraju pretio nožem, da će ga zaklati u slučaju da nekome kaže šta mu se dogodilo. Kada je stigao kući, I.R. je kroz plač ispričao svojoj majci kako ga je I.Ž. u prisustvu još trojice nepoznatih mladića zlostavljao i da su oni vikali: Ubij Cigu, ubij Cigu!. Majka je primetila da dečak ima crvenilo na analnom otvoru, nakon čega je pozvala policiju. Zbog ovog događaja protiv I.Ž, tada starijeg maloletnika, pred Opštinskim sudom u Požarevcu vođen je krivični postupak nakon čega mu je po predlogu Opštinskog javnog tužioca u Požarevcu izrečena vaspitna mera pojačanog nadzora od strane roditelja. Romska deca u Srbiji su često izložena posebno ponižavajućem postupanju. Država Srbija je na osnovu domaćih zakona, ali i UN Konvencije o pravima deteta obavezna da preuzme sve mere, radi zaštite romske dece od svih oblika fizičkog ili mentalnog nasilja, kao i fizički i/ili psihički oporavak i socijalnu reintegraciju deteta, koje je žrtva okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja