Foto: ORaH logoFoto: ORaH logoORaH je pozvao Vladu da reagira na sudjelovanje hrvatskih građana u ratnim operacijama u Ukrajini te da pravno regulira sankcije za slična sudjelovanja.

ORaH s velikom zabrinutošću prati događanja u Ukrajini te poziva Vladu da poduzme konkretne akcije kako bi spriječila odlazak hrvatskih građana, tzv. dobrovoljaca i njihovo uključivanje u ratne operacije u Ukrajini. Rat u Ukrajini posljedica je sukoba političkih i ekonomskih interesa Rusije te zemalja Europske unije i SAD-a zbog kojih je narod u Ukrajini postao žrtva ratnih operacija, a Ukrajina poligon za sukob velikih sila. 

Točne brojke naših građana koji sudjeluju u ratu u Ukrajini su nepoznate. Procjene idu od dvadesetak na više. Sudjelovanje naših građana se opravdava time da je u Domovinskom ratu na našoj strani sudjelovao značajan broj Ukrajinaca, kao i da je Ukrajina bila jedna od prvih zemalja koje su priznale Hrvatsku. ORaH upozorava da Vlada  ima dvostruka mjerila u odnosu na pitanje sudjelovanja hrvatskih građana u operacijama u Ukrajini, u odnosu na sudjelovanje hrvatskih građana, ali i državljana susjednih država u ratnim operacijama u Siriji. 

S obzirom na činjenicu da je Vlada sve donedavno tvrdila da nema saznanja o tome da se u Ukrajini nalaze hrvatski građani i koliko ih je, postavlja se pitanje što rade obavještajne i sigurnosne službe ako ne mogu na vrijeme prikupiti informacije o počiniteljima ovih aktivnosti i njihovim planovima jer to opravdano izaziva bojazan koliko je Hrvatska sigurna država.  

Vlada mora odgovoriti i na pitanje hoće li Hrvatska snositi troškove liječenja hrvatskih sudionika u ukrajinskom ratu ukoliko oni budu ranjeni te zašto da porezni obveznici u Hrvatskoj snose troškove tuđe neodgovornosti i avanturizma.

Stoga u ORaH-u smatramo da ovo pitanje zahtjeva definiranje pravnog okvira za ovakve i slične pojave danas i u budućnosti. Smatramo da je sudjelovanje hrvatskih građana u ovakvim avanturama, bez obzira na njihov ideološki naboj, potpuno neprihvatljivo jer se time potencijalno nanosi šteta cijelom društvu i nacionalnim interesima. Smatramo da je podjednako neprihvatljiv odlazak hrvatskih građana u Ukrajinu kao što je neprihvatljiv odlazak europskih muslimana u rat na strani ISIL-a u Siriji. Hrvatske državne institucije i organizacije nisu učinile dovoljno da to spriječe, a pojedinci unutar njih su to možda čak propustili svjesno učiniti zbog čega će teret i negativne posljedice ovog angažmana pasti na teret cijelom društvu i svim građanima. 

Slijedom svega prethodno rečenog, u ORaH-u predlažemo da Vlada Republike Hrvatske analizira važeće propise kako bi se ustanovilo koliko i na koji način postojeći pravni poredak regulira ovakve situacije te da inicira njihove izmjene u pravcu strožeg pristupa reguliranju i provedbi propisa na način da se svako individualno sudjelovanje u ovakvim aktivnostima kazneno goni te na odgovarajući način kazni.

Ključne riječi: ukrajina, ORaH, Vlada
<
Vezane vijesti