kune_novac_budzet_banke_foto_to_copy18464.jpgFrancusko veleposlanstvo u Zagrebu objavilo poziv za podnošenje prijedloga za potporu organizacijama civilnog društva. Rok za prijave je 28. ožujka.