europeancityfacility_logo_web.jpgDrugi poziv za dostavu prijava otvoren je od 29. ožujka do 31. svibnja 2021.

Inicijativa European City Facility (EUCF) pruža podršku gradovima i općinama u razvoju njihovih investicijskih koncepata (eng. IC) za provedbu aktivnosti koje su definirane u njihovim klimatskim I energetskim akcijskim planovima. Krajnji cilj EUCF je izrada niza pripremljenih ulagačkih projekata za održivu energetiku u lokalnim jedinicama diljem Europe.

FINANCIJSKA PODRŠKA

Izabranim prijaviteljima EUCF osigurava fiksnu darovnicu od 60,000 € za razvoj investicijskog koncepta.

KVALIFICIRANOST

EUCF je otvoren za prijavu svim gradovima i općinama iz Europske unije. Prijavitelji moraju imati usvojeni klimatski i energetski akcijski plan. To uključuje SEAP-e i SECAP-e ili neke slične dokumente s postavljenim energetskim i klimatskim ciljevima.

Pored toga, prijavitelji moraju demonstrirati političku predanost razvoju investicijskog koncepta putem pisma podrška kojeg je potpisao gradonačelnik ili općinski načelnik.

Prijavitelji se moraju obvezati i na praćenje tijekom dvogodišnjeg razdoblja u kojem će dostaviti dva jednostavna obrasca s ključnim podacima.

Poveznica za provjeru kvalificiranosti za prijavu.

ŠTO SE FINANCIRA

Sredstva EUCF namijenjena su financiranju nužnih aktivnosti za izradu investicijskog koncepta poput(tehničkih) studija izvodljivosti, analiza tržišta, analiza dionika, pravnih, ekonomskih i financijskih analiza i procjena rizika. Te aktivnosti mogu provesti lokalni službenici ili podugovoreni stručnjaci.

Darovnicom se ne mogu financirati izravna (tvrda) ulaganja u infrastrukturu, no mogu se pokriti svi troškovi vezani za mobiliziranje resursa i pristupa uslugama za izradu investicijskog koncepta.

KRITERIJI ODABIRA

Pristigle prijave evaluirat će se na temelju:

1. Veličina investicije;

2. Ušteda energije;

3. Upravljačka struktura;

4. Uključenost dionika;

5. Usklađenost s ciljevima EUCF-a.

Dodatne detalje o evaluacijskom postupku potražite u Smjernicama za prijavitelje (na engleskom jeziku).

PREDNOSTI GRUPNIH PRIJAVA

U skladu s ciljevima EUCF-a, jedinice lokalne samouprave se potiče na udruživanje snaga i resursa u okviru grupne i ambicioznije prijave s većim izgledima za uspjeh te postizanje zadanih klimatskih i energetskih ciljeva.

VREMENSKI OKVIR

Drugi EUCF poziv otvoren do 31. svibnja 2021. u 17:00h.

KAKO SE PRIJAVITI

Prijavni postupak sastoji se od 2 koraka: provjera kvalificiranosti prijavitelja i podnošenje pune prijave.

Prijavni obrazac dostupan je na službenim stranicama EUCF-au rubrici “Online Application”. Za dodatne informacije o prijavnom postupku kliknite ovdje.

REGIONALNI POZIVI

Za vrijeme trajanja inicijative EUCF, ukupno su planirana 4 poziva za prijave koji će biti paralelno organizirani u 3 regije Europske unije (kako je prikazano na ilustraciji). Republika Hrvatska spada u regiju Središnje i istočne Europe.

OČEKIVANI UČINAK

Očekivani učinak podrazumijeva razvoj investicijskih koncepata, dokumenta koji će ulagačima i financijskim institucijama pružiti sve potrebne informacije za procjenu investicijskoj projekta. U okviru prvog poziva, potporu su dobili i hrvatski gradovi Karlovac, Rijeka i  Velika Gorica koji će u godinu dana izradili svoje investicijske koncepte.

DODATNE INFORMACIJE, PODRŠKA I ČPP

Prije same prijave pozivamo vas da pročitate Smjernice za prijavitelje i često postavljena pitanja. Snimku domaćeg seminara za potencijalne prijavitelje možete pogledati ovdje, dok prezentacije u pdf preuzimate s ove poveznice.

Za specifična pitanja obratite se EUCF Helpdesku ili nacionalnim stručnjacima za Hrvatsku – Regionalnoj energetskoj agenciji Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA) i g. Tomislavu Novoselu na e-mail: ce.croatia@eucityfacility.eu ili tnovosel@regea.org.

PRIJAVITE SE!